Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπαιδικού Υλικού προς την υπουργό Υγείας:Ανέφικτος όρος του άρθρου 27, παρ 12 του νέου Νόμου 3867/2010.


Επιστολή στην υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπουλου απέστειλε ο ΠΑΣΥΠΟΥ : "Αναφερόμενοι στην παράγραφο 12 του άρτι δημοσιευθέντος Νόμου 3867/2010, σύμφωνα με την οποία, σε κάθε διαγωνισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, «οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επιθυμούμε να σας επισημάνουμε με έμφαση ότι ο όρος αυτός είναι απόλυτα αδύνατο να ικανοποιηθεί από τους προμηθευτές εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, οι οποίοι είναι απλοί εμπορικοί διανομείς των προϊόντων αυτών στην Ελληνική αγορά.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι:
Ούτε οι Έλληνες προμηθευτές, αλλά ούτε και οι αντιπροσωπευόμενοι ξένοι οίκοι, είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ζητούμενα από το Νόμο στοιχεία. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι κατασκευαστές οίκοι δεν διαθέτουν οι ίδιοι άμεσα τα προϊόντα τους στην αγορά, αλλά τα πωλούν σε κατά τόπους εμπορικούς διανομείς, συχνά περισσότερους του ενός ανά χώρα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι να διαμορφώνουν, κατά την κρίση τους και κατά περίπτωση, τις τελικές τιμές διάθεσης.
Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δεν υφίσταται διατίμηση, ανάλογη με την ισχύουσα για τα φαρμακευτικά σκευάσματα, από την οποία θα μπορούσε κανείς να αντλήσει τα ζητούμενα από τη διάταξη στοιχεία.
Στην Ευρωπαϊκή αγορά, οι τιμές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων διακυμαίνονται ελεύθερα, στη δε διαμόρφωσή τους συντελούν, όπως είναι αυτονόητο, πλείστοι όσοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων η παροχή ή μη επιπρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών, εργαλείων ή λοιπού εξοπλισμού, η προαγορά ή μη αποθεμάτων, οι όροι και η συνέπεια εξόφλησης, ο όγκος της εκάστοτε προμήθειας, η απόσταση και άλλοι.
Ούτε οι Έλληνες προμηθευτές εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, αλλά, φοβούμαστε, ούτε και το Ελληνικό Κράτος, δια του ψηφισθέντος νέου Νόμου, είναι σε θέση να επηρεάσουν την κατά τα ανωτέρω Ευρωπαϊκή, αλλά και διεθνή τακτική τιμών, οπωσδήποτε δε, δεν είναι σε θέση να αντλήσουν τα ανύπαρκτα στοιχεία που, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, απαιτεί η επίμαχη διάταξη της παραγράφου 12 του ως άνω άρθρου 27 .

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, σας ενημερώνουμε ότι, το μόνο το οποίο θα μπορούν να δηλώσουν υπεύθυνα οι Έλληνες προμηθευτές εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, είναι ότι αδυνατούν να καταθέσουν τις τιμές που απαιτεί η παράγραφος 12 του άρθρο 27 του Νόμου 3867/2010, διότι δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένες τέτοιες τιμές."    Στην κορυφή