Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS


Στην Έλλάδα, απο την αρχή της χρονιάς μέχρι και τον Οκτώβριο έχουν δηλωθεί 519 νέα κρούσματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) που ανακοινωθηκαν σήμερα με αφορμή την Παγκοσμια Ημέρα κατά του AIDS.

Ειδικότερα, το 2010 (μέχρι την 31η Οκτωβρίου) δηλώθηκαν 519 νέα περιστατικά, εκ των οποίων 451 (86,9%) ήταν άνδρες και 68 (13,1%) γυναίκες. Από τις περιπτώσεις που δηλώθηκαν για πρώτη φορά ως HIV+ το 2010, 57 (11%) άτομα είχαν ήδη εμφανίσει ή ανέπτυξαν κλινικά AIDS εντός του συγκεκριμένου έτους.

Το 36,4% των περιστατικών έχουν δηλωθεί ως ‘ακαθόριστα’ σε σχέση με τον τρόπο μετάδοσης, το 46,2% ήταν άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες (ή 72,7%, εάν δεν συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις με ‘ακαθόριστο’ τρόπο μετάδοσης) και το 14,6% ήταν ετεροφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες (ή 23%, εάν δεν συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις με ‘ακαθόριστο’ τρόπο μετάδοσης).

Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά σε άτομα ηλικίας 25 - 44 ετών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (22,4%) ήταν ηλικίας 30-34 ετών κατά τη δήλωση, ενώ των γυναικών (20,6%) ήταν ηλικίας 25-29 ετών κατά τη δήλωση. Ο συνολικός αριθμός των HIV οροθετικών ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που δηλώθηκαν στην Ελλάδα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010 ανέρχεται σε 10.452.

Από τα περιστατικά αυτά, τα 8453 (80,9%) ήταν άνδρες, τα 1951 (18,7%) γυναίκες, ενώ για ένα μικρό ποσοστό το φύλο δεν δηλώθηκε. Η κατανομή των περιστατικών HIV λοίμωξης παρουσιάζεται με βάση το έτος δήλωσης και το έτος διάγνωσης, ενώ στην επόμενη εθνική αναφορά θα γίνει χρήση αποκλειστικά του έτους διάγνωσης.

Τα δεδομένα που προέρχονται από το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή καθώς δεν αντανακλούν πλήρως την επίπτωση της HIV λοίμωξης και επηρεάζονται από το χρόνο εξέτασης και από τις καθυστερήσεις στη δήλωση.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η υψηλή συχνότητα περιστατικών που παρουσιάζεται το έτος 1999 οφείλεται στη δήλωση μεγάλου αριθμού περιπτώσεων αναδρομικά, τα οποία, όμως, είχαν μολυνθεί και διαγνωσθεί στο παρελθόν. Η χρήση του έτους διάγνωσης περιορίζει την αρνητική επίδραση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη δήλωση των περιστατικών και επιτρέπει καλύτερη ερμηνεία των διαχρονικών τάσεων, αλλά δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς την επίπτωση, η εκτίμηση της οποίας απαιτεί τη χρήση άλλων μεθόδων.

Σημαντική αύξηση στη χώρα μας παρουσιάστηκε μετά το 2004, ενώ αυξητική τάση παρατηρήθηκε και το 2008. Ειδικότερα, το 2008, ο αριθμός των περιστατικών που δηλώθηκαν ανήλθε σε 653, τιμή που αντιστοιχεί στην τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από την αρχή λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης.

Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν εάν γίνει χρήση του έτους διάγνωσης. Το 2008, παρατηρείται ο δεύτερος, μετά το 1998, υψηλότερος αριθμός νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης ανά εκατομμύριο πληθυσμού (52,6).

Για το 2009, o αριθμός των δηλωθέντων περιστατικών ξεπέρασε για άλλη μία φορά το όριο των 600. Για το 2010, δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μηνιαία κατανομή των δηλώσεων, εκτιμάται ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων που θα δηλωθούν τελικά το 2010, θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, μεγαλύτερα μάλλον σε σχέση με το 2009.

Η σεξουαλική επαφή αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης του HIV. Συγκεκριμένα, το 46,5% των περιπτώσεων HIV λοίμωξης ήταν άνδρες που δήλωσαν ότι μολύνθηκαν μέσω της σεξουαλικής επαφής με άλλους άνδρες (ή 61,36%, εάν δεν συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις με ‘ακαθόριστο’ τρόπο μετάδοσης), ενώ το 22,2% ήταν άνδρες και γυναίκες που ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω της ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής (ή 29,35%, εάν δεν συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις με ‘ακαθόριστο’ τρόπο μετάδοσης).

Η κατηγορία μετάδοσης παραμένει αδιευκρίνιστη σε ποσοστό 24,2%. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται άτομα για τα οποία δεν έχει δηλωθεί η κατηγορία μετάδοσης. Οι εκατοστιαίες αναλογίες ως προς τον τρόπο μόλυνσης δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση μετά το 2005 για τους άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άλλους άνδρες.    Στην κορυφή