ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι παρέχονται οι ακόλουθοι τρόποι πληροφόρησης:

1) Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

- το ιατρικό προσωπικό ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας θα εξυπηρετεί τα έκτακτα περιστατικά των προσερχόμενων ασφαλισμένων.

- στους πίνακες ανακοινώσεων των κατά τόπους Υπηρεσιών Υγείας θα υπάρχει αναρτημένος κατάλογος των συμβεβλημένων ιατρών του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.

2) Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

- Στους πίνακες ανακοινώσεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αναρτηθούν πίνακες με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ.

- Οι Διευθυντές των Μονάδων Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα μεριμνήσουν για την αποστολή των καταλόγων με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ στα κατά τόπους:

i. Δήμους

ii. ΚΑΠΗ

iii. Εργατικά Κέντρα

iv. Επιμελητήρια

v. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά.

-Το προσωπικό των Μονάδων Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τους καταλόγους των συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής τους στους προσερχόμενους ασφαλισμένους.


3) Τηλεφωνική Υπηρεσία 184:

- Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν τηλεφωνικά σχετικά με τους συμβεβλημένους ιατρούς κάθε ειδικότητας της περιοχής τους.


4) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ):

Κατάλογος με τα ονόματα των συμβεβλημένων ιατρών της περιοχής θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων των τοπικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Παράλληλα, κάθε πληροφορία και ανακοίνωση θα αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr).


Διαβάστε επίσης

    Στην κορυφή