ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ


Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει και απλοποιεί τη ζωή των εγκύων με διαβήτη κύησης που καλούνται στα πλαίσια της θεραπείας τους να μετρούν το σάκχαρό τους αρκετές φορές την ημέρα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού τους.

Νέος μετρητής σακχάρου έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα καινοτόμο σύστημα ψηφιακής τεχνολογίας το οποίο μεταφέρει ασύρματα το σύνολο των αποτελεσμάτων μέτρησης σακχάρου, που έχουν αποθηκευτεί αυτόματα στη μνήμη του μετρητή, κατευθείαν στην οθόνη του θεράποντος ιατρού. Το νέο αυτό σύστημα μετρητή σακχάρου Contour και ψηφιακής τεχνολογίας, ουσιαστικά καταργεί την απόσταση μεταξύ της εγκύου και του θεράποντος ιατρού της εξασφαλίζοντας συνεχή 24ωρη παρακολούθηση από τον γιατρό τονώνοντας την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας της εγκύου.

Επίσης, η έγκυος ή/και κάποιο συγγενικό πρόσωπο ειδοποιείται αυτόματα με SMS στο κινητό της για κάθε απόκλιση των τιμών καθώς και σε περίπτωση παράληψης μιας προγραμματισμένης μέτρησης.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συνεχής 24ωρη παρακολούθηση της εγκύου και βέβαια άμεση και στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και της πορείας της θεραπείας της. Ο γιατρός με τη σειρά του έχει τη δυνατότητα να μελετήσει την πορεία της θεραπείας με βάση τις ακριβείς μετρήσεις σακχάρου της ασθενούς του, αποκλείοντας την πιθανότητα λάθους κατά την καταγραφή σε ένα χαρτί από την ασθενή, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις.

Ενισχύεται έτσι και η σχέση εμπιστοσύνης της εγκύου με τον ιατρό της ο οποίος την παρακολουθεί συνεχώς, χωρίς να την υποβάλλει στην ταλαιπωρία των συνεχών μετακινήσεων.
    Στην κορυφή