ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΛΕΠΑΠ με θέμα «Πρώιμη Παρέμβαση σε παιδιά με Νευροαναπτυξιακά Προβλήματα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, τονίστηκε μεταξύ άλλων πως η πρώιμη παρέμβαση είναι καθοριστική για την καλύτερη εξέλιξη κάθε παιδιού με νευροαναπτυξιακά προβλήματα.

Ο παιδονευρολόγος από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Ιωσήφ Καλέγιας ανέφερε ότι 21000 άρθρα έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια τα οποία με τις σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθόδους πιστοποιούν την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου και την ουσιαστική επίδραση της επαναλαμβανόμενης εξάσκησης στην δομική πλαστικότητα και στην ενίσχυση συνάψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα στις ηλικίες από 0 μηνών μέχρι 4 χρόνων. Η νεογνολόγος Έλενα Μπούζα , Διευθύντρια Β ΜΕΝΝ Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ,και η φυσικοθεραπεύτρια της ΜΕΝΝ μαιευτηρίου «’Ελενα Βενιζέλου», υπογράμμισαν την αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης από 0 μέχρι 18 μηνών, βασιζόμενη στην μέθοδο NIDCAP, με άξονες παρεμβάσεων, το νεογνό, το περιβάλλον και τους γονείς .

Η νεογνολόγος του Homerton University Hospital Imperial College of London Όλγα Καπελου –Προυκάκη, αναφέρθηκε στην καθοριστική σημασία της άμεσης διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με έμπειρους και ειδικευμένους θεραπευτές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση της πλαστικότητας του εγκεφάλου, η διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του νεογνού και την υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας, με καθοριστικές συνέπειες στη εξέλιξη .

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΕΛΕΠΑΠ, Ιατρός Αποκατάστασης, Χρήστος Νεστορίδης, αναφέρθηκε στο τρόπο οργάνωσης της πρώιμης παρέμβασης στην ΕΛΕΠΑΠ, η οποία αντιμετωπίζει ολιστικά και εξατομικευμένα, βάση της διεπιστημονικής αξιολόγησης, τις ανάγκες κάθε παιδιού με νευροαναπτυξιακά προβλήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Πρόγραμμα Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών –Θεσσαλονίκης, αναγνωρισμένα από ΥΠΕΠΘ, ως Μονάδες Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, για παιδιά με νευροαναπτυξικά προβλήματα από 18μηνών έως 6 χρόνων. Η συστηματική ειδική εκπαιδευτική αγωγή, οι απαραίτητες θεραπευτικές παρεμβάσεις -φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, θεραπευτική κολύμβηση, τα προσαρμοσμένα αθλήματα, η μουσικοθεραπεία , η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση μέσω βιωματικών ομάδων και η οικογενειακή υποστήριξη βάση μιας οικογενειοκεντρικής / οικολογικής προσέγγισης- παρουσιάστηκαν από στελέχη της ΕΛΕΠΑΠ. Τα αποτελέσματα της ολιστικής παρέμβασης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, εφόσον τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 25% των παιδιών, εντάχθηκαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης , μετά από συνεργασία της ΕΛΕΠΑΠ με το σχολείο και τα ΚΕΔΥ. Τον τελευταίο χρόνο, τα ποσοστό αυτό έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακό, αφού έφτασε το 50%.

Η εκδήλωση έκλεισε, με τη συγκινητική μαρτυρία ενός γονιού παιδιού της ΕΛΕΠΑΠ από το 2004, από τη δική του σκοπιά και το προσωπικό του βίωμα, επιβεβαιώνοντας την αξία της έγκαιρης και ολιστικής πρώιμης παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ , όχι μόνο για το γιό του, αλλά και για ολόκληρη την οικογένειά του.


    Στην κορυφή