ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


Οι εταιρείες Διαγνωστικών Αντιδραστηρίων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας επισημαίνουν και εφιστούν την προσοχή στους αρμόδιους φορείς ότι αναπόφευκτες θα είναι οι ελλείψεις υλικών στα Δημόσια Νοσοκομεία, το προσεχές διάστημα, εφόσον αυτά δεν εφαρμόσουν άμεσα τις διαδικασίες που θεσπίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)113/2010 περί έγκρισης κάθε δαπάνης στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Η διαδικασία έγκρισης των δαπανών στο ΠΔ113/2010 για την «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα τα Νοσοκομεία δεν την τηρούν και ως εκ τούτου κάθε παραγγελία που δεν πληροί τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης θεωρείται άκυρη και συνακόλουθα δεν είναι δυνατή η εξόφληση του προμηθευτή.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΔ 113/2010, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Νοέμβριο του 2010 και ισχύει από 1/1/2011, αποτελεί εγγύηση της τελικής εξόφλησης των υποχρεώσεων των φορέων του Δημοσίου, προβλέποντας μια διαδικασία, που εξασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ) τονίζει ότι «Στην προσπάθειά μας για αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος στην εύρυθμη τροφοδοσία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, αποστείλαμε ήδη επιστολή στην πολιτική ηγεσία των ΥΥ&ΚΑ και Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, ζητώντας να ακολουθούν πιστά τα Νοσοκομεία τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΠΔ113/2010 άμεσα και να μην στέλνουν παραγγελίες στους προμηθευτές, χωρίς να κοινοποιούν ταυτόχρονα τον αριθμό απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης και τον αριθμό καταχώρησής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, σε αντίθετη περίπτωση οι παραγγελίες τους δεν θα εκτελούνται» και συμπληρώνει, «εμείς χαιρετίζουμε την προσπάθεια θέσπισης, παρά την έλλειψη της αναγκαίας προετοιμασίας, κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των δαπανών των Κρατικών Νοσοκομείων και τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Νοσοκομείων και της Διοίκησης.»

Περισσότερα στοιχεία στο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου: www.hellasmes.gr


    Στην κορυφή