ΠΦΣ: ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί θετική ότι το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στα φάρμακα βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση γιατί έτσι θα μειωθεί το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης και θα μειωθούν τα κόστη των ασφαλιστικών ταμείων .

Παράλληλα θα έχει θετικές συνέπειες και για την τσέπη του ασθενή ασφαλισμένου γιατί θα μειώσει το κόστος των φαρμάκων που αγοράζει και το ποσό της συμμετοχής του σε αυτά .
    Στην κορυφή