ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ


Nέα σημαντικά δεδομένα ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογίας (ERS) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη και που αφορούν τόσο στην σημασία των παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) όσο και στην μείωση της συχνότητας εμφάνισης τους μετά από την χορήγηση του DAXAS ενός νέου φαρμακευτικού σκευάσματος.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα δεδομένα μιας πολυκεντρικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες και στην οποία 1.400 γιατροί παρακολούθησαν για διάστημα 12 μηνών 2.000 ασθενείς με με ΧΑΠ. Η ανάλυση κατέδειξε ότι η μακροχρόνια (12μήνες) επίπτωση των παροξύνσεων στην ΧΑΠ είναι υποτιμημένη. Από την συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε ότι οι παροξύνσεις είναι μείζονος σημασίας για τους περισσότερους ασθενείς με ΧΑΠ, με περίπου το 70% αυτών να έχουν βιώσει μία τουλάχιστον παρόξυνση στους προηγούμενους 12 μήνες.

Οι παροξύνσεις στη ΧΑΠ αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για τη νόσο αφού αποδεδειγμένα μειώνουν την ικανότητα των ασθενών να επιτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες επηρεάζοντας σημαντικά την κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή.
Τα επεισόδια αυτά αναγκάζουν τους ασθενείς να ζητούν συχνά ιατρική βοήθεια ή να εισάγονται σε Νοσοκομεία για περαιτέρω αντιμετώπιση το δε ετήσιο ποσοστό των θανάτων μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρόξυνση της ΧΑΠ είναι μεγαλύτερο από αυτό των καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Ο καθηγητής Neil Barnes από το Chest Hospital του Λονδίνου, είπε: ‘’τα αποτελέσματα από την ανάλυσή μας υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τι θεωρούν οι ασθενείς σαν ελεγχόμενη ΧΑΠ και το τι στην πραγματικότητα βιώνουν. Παρότι οι δύο στους τρείς ασθενείς πιστεύουν ότι η νόσος τους είναι καλά ρυθμισμένη, εν τούτοις αναφέρουν ότι υποφέρουν από συχνές παροξύνσεις που απαιτούν τροποποίηση στη θεραπευτική τους αγωγή. Αυτά τα επεισόδια είναι δυσάρεστα και τρομοκρατούν τους ασθενείς που τα βιώνουν.’’
Ο καθηγητής Fernando Martinez του πανεπιστημίου του Michigan, USA, σχολίασε: ‘’Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η ροφλουμιλάστη αποτελεί μια νέα θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη των παροξύνσεων των ασθενών με ΧΑΠ, ιδιαίτερα σε αυτούς που βιώνουν συχνές παροξύνσεις. Συχνές παροξύνσεις οδηγούν σε έκπτωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και έχει επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στην πρόγνωσή τους. Για το λόγο αυτό, η μείωση των παροξύνσεων αποτελεί σημαντικό στόχο στη διαχείριση της ΧΑΠ. ’’

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας ανάλυσης συμπίπτουν με αυτά που παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογικής Εταιρίας στη Βαρκελώνη το 2010 που μελέτησε την επίπτωση του DAXAS στη συχνότητα των παροξύνσεων σε ασθενείς με σοβαρή και πολύ σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών, με ιστορικό συχνών παροξύνσεων και χρόνια βρογχίτιδα. Η ανάλυση έδειξε ότι το ποσοστό της συχνότητας των παροξύνσεων ήταν σημαντικά μικρότερο και ο χρόνος εμφάνισης της επόμενης παρόξυνσης επιμηκύνθηκε στους ασθενείς που λάμβαναν DAXAS σε σχέση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Έδειξε επίσης ότι περισσότερο ωφελήθηκαν οι ασθενείς με ιστορικό συχνών παροξύνσεων (δύο ή περισσότερες ανά έτος).

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι το ποσοστό της συχνότητας των παροξύνσεων ήταν σημαντικά μικρότερο και ο χρόνος εμφάνισης της επόμενης παρόξυνσης επιμηκύνθηκε σημαντικά στους ασθενείς που λάμβαναν DAXAS σε σχέση με εκείνους που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Έδειξε επίσης ότι περισσότερο ωφελήθηκαν οι ασθενείς με ιστορικό συχνών παροξύνσεων (δύο ή περισσότερες ανά έτος).

Το DAXAS (ροφλουμιλάστη) έλαβε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα κυκλοφόρησε στη Γερμανία από τις εταιρίες NYCOMED και MSD ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει σε 8 επιπλέον Ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το τέλος του έτους. Προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσα στο 2011.
Στην Ελλάδα αναμένεται να κυκλοφορήσει το αμέσως προσεχές διάστημα. Έχει ήδη εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία τιμολόγησης από το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DAXAS (ΡΟΦΛΟΥΜΙΛΑΣΤΗ)

Το DAXAS, είναι από του στόματος χορηγούμενος αναστολέας του ενζύμου φωσφοδιεστεράση 4 (PDE4), το οποίο αναστέλλει τη φλεγμονή που σχετίζεται με τη ΧΑΠ με ένα νέο, μοναδικό τρόπο δράσης. Το DAXAS, του οποίου η δοσολογία είναι μια ταμπλέτα ημερησίως, είναι το πρώτο φάρμακο μίας νέας κατηγορίας για τη θεραπεία της σοβαρής ΧΑΠ και η πρώτη από του στόματος αντιφλεγμονώδης αγωγή για τους ασθενείς με ΧΑΠ.

Τέσσερις μεγάλες, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, έδειξαν ότι η ροφλουμιλάστη μειώνει σημαντικά τις παροξύνσεις και βελτιώνει την πνευμονική λειτουργία όταν προστίθεται στην ήδη λαμβανόμενη πρώτης γραμμής θεραπεία συντήρησης.
Το DAXAS, γενικά είναι καλώς ανεκτό. Σε κλινικές μελέτες που περιελάμβαναν 12.000 ασθενείς με ΧΑΠ, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η διάρροια (5,9%), η απώλεια βάρους (3,4%), η ναυτία (2,9%), το κοιλιακό άλγος (1,9%), και η κεφαλαλγία (1,7%). Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιες ή μέτριες. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως εμφανίζονται τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας και οι περισσότερες υποχωρούν με τη συνέχιση της αγωγής.
Άλλες θεραπευτικές αγωγές για τη ΧΑΠ περιλαμβάνουν τη χρήση εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών και εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΠ

Η ΧΑΠ είναι μια σημαντική νόσος όπου υπάρχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές/θεραπευτικές ανάγκες. Είναι μία προοδευτική και μη αναστρέψιμη πνευμονική νόσος που καταλήγει σε δυσκολία στην αναπνοή. Η νόσος χαρακτηρίζεται από σοβαρά επεισόδια επιδείνωσης της κλινικής κατάστασης των ασθενών, που ονομάζονται παροξύνσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, (WHO), 80 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από μέτρια ως σοβαρή ΧΑΠ. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ΧΑΠ το 2005, που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών θανάτων παγκοσμίως.
(βλέπε http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html)
    Στην κορυφή