ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, η επιστημονική ομάδα της "ΑΝΙΜΑ αμκε-μκο", βρέθηκε τη Παρασκευή 08/10/2010 στον 1ο όροφο μεγάλου εμπορικού Κέντρου της Αθήνας, για να ενημερώσει το κοινό για θέματα ψυχικής υγείας.

Το επιστημονικό προσωπικό της «ΑΝΙΜΑ», συζήτησε με τον κοινό για θέματα που το απασχολούν. Ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συμβουλές και τρόπους αντιμετώπισης θεμάτων έντονου άγχους, ενώ μεγάλη απήχηση είχε η βιωματική επίδειξη τεχνικών χαλάρωσης από το προσωπικό της «ΑΝΙΜΑ».

Παράλληλα, με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η «ΑΝΙΜΑ» ανακοίνωσε την έναρξη της νέας καινοτόμου δράσης της. Τη λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ενημέρωσης για Θέματα και Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η οποία θα τεθεί στη διάθεση του κοινού από 1 Νοεμβρίου 2010. Η Γραμμή Ενημέρωσης δίνει στο κοινό την ευκαιρία να μιλήσει για Θέματα Ψυχικής Υγείας και να ενημερωθεί για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, δίχως προκαταλήψεις.

H ΑΝΙΜΑ αμκε-μκο είναι ένας μη κρατικός (μη κυβερνητικός) και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στο χώρο της ψυχικής υγείας. Προσφέρει υπηρεσίες στήριξης, θεραπείας και εκπαίδευσης σε όποιον τις έχει ανάγκη προκειμένου να νιώθει υγιής και δημιουργικός και να είναι σε θέση να λαμβάνει ικανοποίηση από την καθημερινή του ζωή. Η διαφοροποίηση του φορέα βρίσκεται καταρχήν στον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ψυχική υγεία και τον άνθρωπο που την αναζητά και κατά δεύτερον, στη σημασία που δίνει στον επαγγελματία ψυχικής υγείας και στη συνεργασία μαζί του.
    Στην κορυφή