ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Αναγνώριση ορισμένων θετικών υπό όρους σημείων, αλλά και διαφωνία για τις βασικές κατευθύνσεις του πολυνομοσχεδίου για την υγεία, εκφράζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Ιδιαίτερα ανησυχούν για τις ρυθμίσεις που δημιουργούν συνθήκες υποχρηματοδότησης και εκχώρησης ευθυνών για τη δημόσια περίθαλψη, ιδιαίτερα για θέματα προμηθειών, στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: "Στις σημερινές συνθήκες, ποιοτικές και αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας για όλους αποτελούν απαραίτητο κοινωνικό μισθό, καθώς τα εισοδήματα της μεγάλης πλειοψηφίας έχουν συμπιεστεί και η προσφυγή σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας δεν αποτελεί πια εύκολη λύση.

Βασικό στοίχημα, λοιπόν, που το νομοσχέδιο αφήνει δυστυχώς να χαθεί, είναι η επανεπένδυση των πόρων που θα εξοικονομηθούν από την ορθολογικότερη λειτουργία και τον περιορισμό της διαφθοράς, με στόχο καλύτερες και πληρέστερες υπηρεσίες υγείας.

Ακάλυπτη αφήνει, τέλος, το νομοσχέδιο την ανάγκη για έμφαση στην πρόληψη με συνολικές αλλά και στοχευόμενες παρεμβάσεις στους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, αλλά και για δημιουργία υγιεινού περιβάλλοντος και συνθηκών ζωής για όλους".


Aναλυτικό κείμενο, από τη Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πράσινων.


"Στη σημερινή συγκυρία της πολύπλευρης «μνημονιακής» κρίσης, όπου η κοινωνική συνοχή κλονίζεται, η κυβέρνηση προσπαθεί να περικόψει από παντού δαπάνες για να μειώσει το έλλειμμα, περικόπτοντας όμως και τις παροχές υγείας προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες.

Η Θεματική Ομάδα Υγείας των Οικολόγων Πρασίνων αναγνωρίζει ότι κάποια στοιχεία στο πολυνομοσχέδιο για την Υγεία, θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα. Διαφωνεί όμως με τις βασικές του κατευθύνσεις που δημιουργούν συνθήκες υποχρηματοδότησης και εκχώρησης ευθυνών για τη δημόσια περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα.
Σχετικά με τη συγχώνευση των κλάδων υγείας των ταμείων ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΟΓΑ στον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.) και την ένταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ, θεωρούμε θετική την ενοποίησή τους με γνώμονα την ισονομία των παροχών προς όλους τους πολίτες. Όμως τα διοικητικά και οικονομικά οφέλη της ενιαίας δομής θα πρέπει να κατευθυνθούν στην ΠΡΟΛΗΨΗ και την προαγωγή υγείας. Θεωρούμε ότι ο Ενιαίος Οργανισμός οδηγείται στη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών παρά την αύξηση του κόστους για τους πολίτες, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται στο 4% ενώ η κρατική χρηματοδότηση περιορίζεται στο 0,7% επί του προϋπολογισμού. Ανοίγει έτσι η πόρτα για την κερδοσκοπία ιδιωτικών εταιρειών που θα εκμεταλλευτούν τις σοβαρότατες ανεπάρκειες του συστήματος.

- Εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι τα γνωστά προβλήματα του ΙΚΑ, όπως εμφανίζονται τεράστιες αναμονές και ταλαιπωρία του πολίτη, θα εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον ενιαίο Οργανισμό.
- Αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πέρα από τα θεσμικά εμπόδια λόγω ένταξης πολλών από τα «ευγενή ταμεία» στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, που το Υπουργείο παραλείπει επιμελώς να συμπεριλάβει τα ταμεία της κατηγορίας αυτής στην συγχώνευση.
- Επιμένουμε στην προώθηση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, που στο εξωτερικό συνδέει με επιτυχία την κοινωνία με το σύστημα υγείας.
Σχετικά με τις Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις και την συμμετοχή των τριτοβάθμιων οργανώσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Οργανισμού (άρθρο 19), προτείνουμε ο Πρόεδρος και τα διοικητικά-επιστημονικά στελέχη να επιλέγονται από το ΑΣΕΠ (κατόπιν εισήγησης για τα απαιτούμενα προσόντα τους από τις εμπλεκόμενες οργανώσεις) με πρότυπο τα κριτήρια Πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και όχι να διορίζονται από τους Υπουργούς! Το ερώτημα είναι αν θέλουμε απλώς κομματικά στελέχη, ή καταξιωμένους επιστήμονες που θα προσφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους.

Με τα Άρθρα 12 και 13 του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για τις προμήθειες των δημοσίων νοσοκομείων από ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς πιστεύουμε ότι ο έλεγχος των προμηθειών για τα νοσοκομεία πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο και όχι να εκχωρηθεί επί πληρωμή σε ιδιωτική εταιρεία. Ωστόσο, οι Επιτροπές Προμηθειών θα πρέπει να αναμορφωθούν και να στελεχωθούν με αδιάβλητες αξιοκρατικές διαδικασίες, να λειτουργούν με διαφάνεια, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα σύναψης ανοιχτών ηλεκτρονικών συμβάσεων και να αναρτούν όλες τους τις αποφάσεις (καθώς και του σχετικού σκεπτικού!) στο διαδίκτυο. Παράλληλα, θα πρέπει να ελέγχονται και διακομματικά. Την ορθή διαχείριση και την ανάληψη ακέραιας της ευθύνης μπορούν να αναλάβουν οι Περιφέρειες και μια Εθνική Αρχή Διαχείρισης και Εκτέλεσης των Συμβάσεων. Θεωρούμε πάντως ότι ο ρόλος του Δημόσιου Τομέα δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών, γιατί αυτό ισοδυναμεί με την σταδιακή αποποίηση της δημόσιας ευθύνης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμφωνούμε με τον στόχο εξοικονόμησης δαπανών μέσω οικονομιών κλίμακας. Θα πρέπει όμως το Δημόσιο να προστατεύεται από πιθανές εναρμονισμένες πολιτικές των υποψήφιων προμηθευτών, όπου υπάρχουν ολιγοπωλιακές καταστάσεις, αξιοποιώντας ενδεχομένως και τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης, προτείνουμε οι προμηθευτές να υποχρεούνται να βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν προσφέρει το τρέχον έτος σε οποιοδήποτε άλλο φορέα σε χαμηλότερη τιμή το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία (που διαθέτουν στο Δημόσιο), διαφορετικά να κηρύσσονται έκπτωτοι για το επόμενο έτος.

Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο δεν απαντά σε χρόνια προβλήματα, όπως η τεράστια σπατάλη στον τομέα του φαρμάκου και η κυριαρχία του καρτέλ των φαρμακοβιομηχανιών.

- Προτείνουμε τη συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους γιατρούς με βάση ηλεκτρονική λίστα φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει - μεταξύ όμοιων σκευασμάτων – μόνο εκείνα (πρωτότυπα ή γενόσημα) για τα οποία η Εθνική Επιτροπή Προμηθειών θα έχει επιτύχει τις πιο συμφέρουσες για το δημόσιο συμφωνίες, με βάση τον ελεύθερο ανταγωνισμό τιμών προς τα κάτω.
- Αναρωτιόμαστε ακόμα γιατί το Υπουργείο συνεχίζει να κατοχυρώνει νομοθετικά τις εναρμονισμένες πολιτικές τιμολόγησης προς τα πάνω (Αγορανομική διάταξη 7/2009, Άρθρο 337 που καθορίζει τις τιμές των γενοσήμων στο 80% των πρωτοτύπων ), όταν η απελευθέρωση του ανταγωνισμού τους θα μπορούσε να χαμηλώσει τις τιμές τουλάχιστον κατά 30%.
- Συμφωνούμε με τη μεταφορά της αρμοδιότητας τιμολόγησης του φαρμάκου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (Άρθρο 39), το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει και την γνώση του στο αντικείμενο για καλύτερα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα. Προτείνουμε την αξιοκρατική στελέχωση μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς αποκλεισμό των ήδη υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, αρκετοί από τους οποίους έχουν υψηλότατα προσόντα και ικανότητες που δεν αξιοποιεί καθόλου η κρατική γραφειοκρατία!

Διαφωνούμε με την εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων. Τα βάρη της οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να πέσουν ακόμα περισσότερο στις πολύτεκνες οικογένειες, ελάχιστες από τις οποίες μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά εύπορες.
Μήπως η κυβέρνηση θα έπρεπε να πατάξει πραγματικά τη φοροδιαφυγή, αντί να αποκλείει τις υποτίθεται «εύπορες πολύτεκνες οικογένειες» από τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων;

Ως προς τις κινητοποιήσεις, τέλος, οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε το στόχο για προστασία του δημοσίου χαρακτήρα της δημόσιας περίθαλψης, που το νομοσχέδιο επιχειρεί να συρρικνώσει επικίνδυνα. Δε μπορούμε να δεχθούμε ούτε την ιδιωτικοποίηση «από το παράθυρο» (όπως μέσω των ολοήμερων επ’ αμοιβή εξωτερικών ιατρείων στα νοσοκομεία) ούτε την απαξίωση των συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών (και κατ` επέκταση του κοινωνικού έργου τους) στις σχέσεις τους με τα ταμεία".


    Στην κορυφή