ΟΕΝΓΕ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


"Η κυβέρνηση, ταυτόχρονα με την έναρξη της συζήτησης για το νέο μισθολόγιο, διοχέτευσε στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης πίνακες για το ύψος επιδομάτων που καταβάλλονται στο Δημόσιο, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι εφημερίες των γιατρών ΕΣΥ.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για ενέργεια απαράδεκτη" επισημαίνεται σε επιστολή της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας.

"Είμαστε βέβαιοι πως γνωρίζετε ότι οι εφημερίες των γιατρών σύμφωνα με τη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων αποτελούν υπερωριακή εργασία, η οποία μάλιστα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, τους οποίους η πολιτεία καταστρατηγούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχίζει ακόμη να καταστρατηγεί. Επιπλέον η αμοιβή των εφημεριών υπολείπεται σοβαρά στο ύψος του ωρομισθίου, οδηγώντας τους γιατρούς σε υπερωριακή εργασία αναγκαστική, υπαμειβόμενη και εξουθενωτική.

Η κλαδική συμφωνία που υπογράψαμε ως Ομοσπονδία την 1η Δεκεμβρίου του 2008 προέβλεπε συγκεκριμένους όρους εργασίας και αμοιβής. Εντούτοις η κλαδική συμφωνία καταπατήθηκε από πλευράς της κυβέρνησης με πρόσχημα τη δημοσιονομική στενότητα και παρά τη ρητή πρόβλεψη για ανανέωση, ουδέποτε προσήλθατε σε διαπραγμάτευση για το σκοπό αυτό.


Αξιότιμοι κύριοι
Οι νοσοκομειακοί γιατροί σας κάνουν γνωστό κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να ανεχτούν κανενός είδους διολίσθηση του υπερωριακού έργου των εφημεριών σε επίδομα. Σε περίπτωση που από πλευράς κυβέρνησης επιχειρηθεί επιβολή τέτοιου μέτρου η αντίδρασή μας θα είναι μαζική και εντονότατη και θα προκληθούν τεράστιες δυσλειτουργίες στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, για τις οποίες την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει η κυβέρνηση.

Παρακαλούμε λοιπόν να αναθεωρήσετε άμεσα τους πίνακες με τα επιδόματα που δώσατε στη δημοσιότητα απαλείφοντας απ΄ αυτούς τις εφημερίες και στις επικείμενες συζητήσεις που θα έχετε με την ΑΔΕΔΥ θεωρούμε αδιανόητη την όποια αναφορά σε επιδοματοποίηση των εφημεριών.

Τουναντίον θα πρέπει να συζητηθεί ενδελεχώς τόσο το ύψος του ωρομισθίου των εφημεριών, το οποίο θα πρέπει πλέον να εξισωθεί προς αυτό των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, όσο και το ύψος του συνολικού κονδυλίου εφημεριών που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2011, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες εφημέρευσης των Νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία που όλο και περισσότεροι πολίτες προσφεύγουν στα Δημόσια Νοσοκομεία για παροχή περίθαλψης."
    Στην κορυφή