Ο ΕΟΦ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΑΛΜΑ


Με αφορμή τα όσα υποστήριξε ο υπεύθυνος υγείας της Ν.Δ., κ. Μ. Σαλμάς για τις ευθύνες του ΕΟΦ στην εφαρμογή του rebate και της λίστας, ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι το rebate για το 2009 έχει καταβληθεί κατά το ήμισυ και θα ολοκληρωθεί η καταβολή του μέχρι τέλος του 2010, σε αντίθεση με την πλήρη αδυναμία είσπραξης του rebate προ του 2009. Για το 2010 θα καταβληθεί άμεσα η δόση του α΄ τετραμήνου, με βάση το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες διαδικασίες που καθιέρωσε η προηγούμενη διοίκηση του ΕΟΦ και οι οποίες περιλαμβάνουν την εξέταση των ενστάσεων και την επαλήθευση των τιμών.

Για την εφαρμογή της λίστας των αποζημιωμένων φαρμάκων, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση, διότι η λίστα για να συγκροτηθεί προϋποθέτει την εφαρμογή της νέας τιμολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Οι δε αλλαγές που εισηγείται η Επιτροπή της Λίστας στον τρόπο συγκρότησής της, όχι μόνο δεν καθυστερούν τις δρομολογημένες από τον Ιούνιο διαδικασίες, αλλά αντίθετα διευκολύνουν την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους.


    Στην κορυφή