Ο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Την Παρασκευή 3 & το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά (ΔΩΡΕΑΝ) σε όλους τους συνανθρώπους μας με δυσκολία στην κίνηση. Αυτές περιλαμβάνουν, συναντήσεις αξιολόγησης & συμβουλευτικής με το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου μας και εργαστηριακές εξετάσεις όπου κριθεί απαραίτητο .

Τα Κέντρα Αποκατάστασης πρέπει να είναι ανοιχτά στην κοινωνία αφού λειτουργούν και βασίζονται στην αντίληψη της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η παρούσα δράση είναι μια προσπάθεια του «Φιλοκτήτη» να ενσωματώσει στην πράξη την αντίληψη αυτή.


    Στην κορυφή