Νομικά αβάσιμες οι διαδικασίες προμήθειας ορθοπεδικού υλικού των Νοσοκομείων Λαμίας και Γ. Παπανικολάου


Απορία προκαλούν οι πρωτοβουλίες συγκεκριμένων Νοσοκομείων της χώρας για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού μέσω ειδικών προσκλήσεων και διακηρύξεων, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.). Πρόκειται για διαδικασίες που αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεν πληρούν βασικούς όρους διαφάνειας απέναντι στους προμηθευτές ορθοπεδικού υλικού.

Ειδικότερα, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα Νοσοκομεία Λαμίας και Γ. Παπανικολάου (Θεσσαλονίκης) έχουν δημοσιεύσει προσκλήσεις ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για Υλικά Οστεοσύνθεσης με προθεσμία υποβολής την Δευτέρα 9/8 και την Τρίτη 10/8 αντίστοιχα τη στιγμή που:
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 118/2007, παρ. 6, «Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών»

Παράλληλα, τα Νοσοκομεία αυτά αγνοούν τα όσα ορίζει η σχετική Εγκύκλιος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ενώ δεν πληρούν της προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 24 και 25 του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 και το άρθρο 22 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 για την κατ’ εξαίρεση προσφυγή σε διαπραγμάτευση με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, εφόσον συντρέχουν κατεπείγουσες περιστάσεις.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ. καλεί τα νοσοκομεία Λαμίας και Γ. Παπανικολάου (Θεσσαλονίκης) να αποσύρουν άμεσα τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος που έχουν δημοσιεύσει και ζητεί από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων παράνομης συλλογής προσφορών από προμηθευτές.


    Στην κορυφή