Νέες εξελίξεις στις αυτόλογες χρήσεις των βλαστοκυττάρων


Μια ενδιαφέρουσα μελέτη που αναφέρονταν σε ειδική λήψη αίματος με την αποστράγγιση του πλακούντα, η οποία εξασφαλίζει ικανό αριθμό αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων, κατάλληλο για θεραπεία ενηλίκων ασθενών, παρουσίασε η επιστημονική ομάδα της Biohellenika στο 8o ετήσιο διεθνές συμπόσιο για τις Μεταμοσχεύσεις του Αίματος του Ομφαλίου Λώρου που έγινε στο San Francisco των ΗΠΑ από 3-5/6/2010, την οποία εκπροσώπησε η πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής κ Κουζή-Κολιάκου.

Στο συνέδριο, το οποίο υποστηρίχτηκε από τις Υπηρεσίες Υγείας των ΗΠΑ, παρουσιάστηκαν οι νεότερες εξελίξεις για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, οι οποίες είναι εντυπωσιακές και εστιάστηκαν στις αυτόλογες χρήσεις στον τομέα εφαρμογών της Αναγεννητικής Ιατρικής και στη βελτίωση των μεθόδων αναζήτησης καλύτερα ιστοσυμβατών μοσχευμάτων για αλλογενείς χρήσεις στις αιματολογικές παθήσεις. Σήμερα ο κλάδος έρευνας και εφαρμογών των χρήσεων των βλαστοκυττάρων είναι ο πλέον χρηματοδοτούμενος σε όλο τον κόσμο και τα αποτελέσματα των ερευνών ωφελούν τον ασθενή.

Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος θεωρείται επιβεβλημένη σε κάθε κοινωνία. Η σωστή οργάνωση των τραπεζών φύλαξης και η χορήγηση ποιοτικά ανώτερων μοσχευμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχημένων εφαρμογών. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα σήμερα χρησιμοποιείται εκτός των αιματολογικών ασθενειών, στην Αναγεννητική Ιατρική και για το λόγο αυτό στο Πανεπιστήμιο του Duke τα τελευταία χρόνια χορηγείται με ιδιαίτερη επιτυχία στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου. Για τις χρήσεις αυτές χορηγούνται τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού.

Στο συνέδριο επίσης παρουσιάστηκε η κλινική εικόνα των δύο παιδιών με εγκεφαλική παράλυση στα οποία έγινε η χορήγηση των βλαστοκυττάρων τους που είχαν φυλαχτεί στα εργαστήρια της Biohellenika, από τη γιατρό κ Kurtzberg. Πολλά παιδιά έχουν βοηθηθεί από τη θεραπεία αυτή, η οποία πραγματοποιείται στους πρώτους μήνες της ζωής τους εφ όσον υπάρχουν ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης ή στα πρώτα χρόνια, όταν διαπιστωθεί κλινικά.

Διεθνείς κλινικές μελέτες χρησιμοποιούν τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος στη θεραπεία των διατομών του νωτιαίου μυελού και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Η παρουσίαση ασθενών με βαριά εγκεφαλικά επεισόδια οι οποίοι είχαν πλήρη αποκατάσταση και επάνοδο στην εργασία τους και στη φυσιολογική ζωή ένα χρόνο μετά την ενδοεγκεφαλική χορήγηση βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος ήταν εντυπωσιακή.

Επίσης, η γονιδιακή θεραπεία των βλαστοκυττάρων στις περιπτώσεις της μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας με σκοπό την επαναχορήγησή τους στους ασθενείς, έδωσε πολλές ελπίδες σε γονείς παιδιών με θαλασσαιμίες που παρακολούθησαν το συνέδριο. Ήδη έχουν θεραπευτεί και έχουν σταματήσει τις μεταγγίσεις αίματος πολλοί ασθενείς με κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες σε κέντρα της Αμερικής και της Ιαπωνίας, ηλικίας 16 ετών και άνω. Γίνονται προσπάθειες στη μελέτη αυτή να μετέχουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από τις μακροχρόνιες μεταγγίσεις.

Σήμερα, για τη θεραπεία της λευχαιμίας των ενηλίκων χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο δείγματα ιστοσυμβατών βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, με σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός των κυττάρων και να είναι επαρκής για το βάρος του ενήλικα ασθενούς. Για το λόγο αυτόν η μέθοδος της αποστράγγισης του πλακούντα που χρησιμοποιείται στη Biohellenika για την αύξηση της ποσότητας των βλαστοκυττάρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

Το πρόβλημα της αλλογενούς μεταμόσχευσης και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δημοσίων τραπεζών είναι η ανεύρεση και η χορήγηση των καλύτερα ιστοσυμβατών μοσχευμάτων για να αποφεύγεται η απόρριψη τους. Για το λόγο αυτό οι δημόσιες τράπεζες εστιάζουν την έρευνά τους προς την προστασία των μοσχευμάτων από την απόρριψη και περιλαμβάνουν στις εξετάσεις της ιστοσυμβατότητας και νέα αντιγόνα, τα οποία θα επιτρέπουν την αναγνώριση των καλύτερα συμβατών μοσχευμάτων και την εξ αρχής ελάττωση των πιθανοτήτων απόρριψης.

Τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα έχουν ανοίξει το δρόμο για αυτόλογες θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής και για το λόγο αυτό στις ΗΠΑ κλασικοί αιματολόγοι, πρωτοπόροι στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις καθώς και επιστήμονες της βασικής έρευνας μετέχουν σε διεθνή σχήματα οικογενειακών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων του πλακούντα.


    Στην κορυφή