ΝΙΚΗ ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ


Νίκη - ορόσημο για το αναπηρικό κίνημα η επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ από την ΕΕ, χαρακτηρίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) , που όπως επισημαίνει:

“Στην εκπνοή του 2010, το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα γιόρτασε μια ιστορική στιγμή, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε πλέον και επίσημα τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 23 Δεκεμβρίου, που συνιστά και την πρώτη επικύρωση Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων από διακυβερνητική ομάδα.

Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα, που αγωνίστηκε επίμονα και σκληρά για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικύρωνε τη Σύμβαση μέχρι το τέλος του 2010, καλωσόρισε το γεγονός - ορόσημο που σήμανε αφενός μια μετατόπιση της πολιτικής στην κατεύθυνση επιβολής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών και αφετέρου έθεσε την αναπηρία στην κορυφή της ατζέντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Φόρουμ κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης επεσήμανε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πέτυχε μόνο ένα σημαντικό βήμα στην ιστορία της, αλλά έστειλε επίσης ένα θετικό μήνυμα προς τα 11 από τα 27 κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη την Σύμβαση: ότι είναι πλέον καιρός να δεσμευτούν για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».

Το αναπηρικό κίνημα αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο της βελγικής προεδρίας που δεσμεύτηκε για την υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και πραγματικά την έφερε εις πέρας, διαμηνύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επόμενα βήματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της εφαρμογής της Σύμβασης:

- Κάθε κράτος - μέλος της Σύμβασης πρέπει να καθορίσει ένα «σημείο αναφοράς» για το συντονισμό της υλοποίησης της Σύμβασης.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τομείς, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ρόλο να τον αναλάβει το γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Σε δεύτερο επίπεδο, το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της Σύμβασης.

Μια από τις 11 χώρες που δεν έχει επικυρώσει την Σύμβαση και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο είναι και η Ελλάδα. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της δέσμευσής της για κύρωση. Καμιά περαιτέρω καθυστέρηση δεν δικαιολογείται.”
    Στην κορυφή