ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ


Η θεραπεία με την ουσία ranibizumab είναι η πρώτη και μόνη εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία για τη βελτίωση της όρασης και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με προβλήματα όρασης που οφείλονται στο Διαβητικό Οίδημα Ωχράς (DME: Diabetic Macular Edema)

Κλινικές Μελέτες έδειξαν ότι το ranibizumab προσφέρει βελτίωση στην όραση γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και με διάρκεια, συγκρινόμενο με τη θεραπεία Laser , τη μόνη μέχρι σήμερα θεραπευτική λύση

Το 90% των ασθενών βελτίωσαν την όρασή τους μετά από ένα χρόνο θεραπείας με Lucentis, ενώ πάνω από 60% είχαν θεαματική βελτίωση

Το Διαβητικό Οίδημα Ωχράς είναι μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης στον πληθυσμό εργασιακής ηλικίας στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα ένδειξη για το Lucentis (ρανιμπιζουμάμπη, ranibizumab) της φαρμακευτικής εταιρίας Novartis, για τη θεραπεία ασθενών με οπτική βλάβη εξαιτίας διαβητικού οιδήματος ωχράς (ΔΟΩ), το οποίο αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες τύφλωσης του πληθυσμού εργασιακής ηλικίας στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες.

Η τρέχουσα τυπική θεραπεία με laser έχει προσδώσει σταθεροποίηση της όρασης σε πολλούς ασθενείς ωστόσο δεν έχει καταδείξει σημαντικά ποσοστά βελτίωσης στην όραση. Το Lucentis είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία που βελτιώνει σημαντικά τόσο την όραση όσο και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την όραση ασθενών με οπτικές βλάβες λόγω Διαβητικού Οιδήματος Ωχράς (ΔΟΩ).

"Όπως και στην περίπτωση της υγρής μορφής Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας (ΗΕΩ), το διαβητικό οίδημα ωχράς μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Παρόλο που η τύφλωση ως συνέπεια του διαβήτη επηρεάζει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που πάσχουν από τη νόσο, δεν παύει να είναι μία από τις πλέον επίφοβες επιπλοκές", είπε ο Don Curran, Πρόεδρος της AMD Alliance International. "Η οπτική βλάβη επηρεάζει τα πάντα, από τη διαχείριση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων έως την ικανότητα για εργασία- επομένως για τους περισσότερους ανθρώπους ερμηνεύεται ως απώλεια της ανεξαρτησίας.”

Στη χώρα μας ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται σε πάνω από 700.000.

Σήμερα το Lucentis κυκλοφορεί σε περισσότερες από 85 χώρες για τη θεραπεία της υγρής ΗΕΩ. Παράλληλα υπόκειται σε συνεχή έλεγχο ασφαλείας μέσω μίας συστηματικά
εφαρμοζόμενης διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης.
    Στην κορυφή