ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ


Επιπλέον προστασία, με μικρότερο οικονομικό κόστος, προσφέρουν τα νέα πολυδύναμα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου.

Με το νέο εμβόλιο, τα παιδιά προστατεύονται από 13 στελέχη του ιού, ενώ τα παλαιότερα εμβόλια παρείχαν προστασία ενάντια σε 7 έως 10 στελέχη. Μικρότερο, κατά 4,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είναι το «τσίμπημα» για το σύστημα Υγείας και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα παραπάνω προέκυψαν στο πλαίσιο φαρμακοοικονομικής μελέτης για τον Πνευμονιόκοκκο, η οποία παρουσιάστηκε στο 6o Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (Αθήνα, 15 - 18 Δεκεμβρίου 2010). Η μελέτη, η οποία βραβεύθηκε ως η Καλύτερη Αναρτημένη Ανακοίνωση του Συνεδρίου, διενεργήθηκε από ομάδα Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων επιστημόνων.

Σκοπός της ήταν η εκτίμηση των κλινικών και οικονομικών ωφελειών του μαζικού εμβολιασμού βρεφών και νηπίων με το 13δύναμο (PCV13), συγκριτικά με το μαζικό εμβολιασμό με το 7δύναμο (PCV7) και το 10δύναμο (PCV10) εμβόλιο, για την αποφυγή των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων στον ελληνικό πληθυσμό.

Η μελέτη διεξήχθη υπό το πρίσμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και περιέλαβε στην ανάλυση βρέφη και νήπια ηλικίας έως 4 ετών, που προστατεύονται άμεσα από τον εμβολιασμό, καθώς και τον υπόλοιπο πληθυσμό, ο οποίος προστατεύεται μέσω της έμμεσης ανοσίας.

Ο στρεπτόκοκκος της Πνευμονίας (S.pneumoniae) είναι ένα κοινό gram θετικό βακτήριο με περισσοτέρους από 90 οροτύπους, το οποίο συχνά βρίσκεται στον ρινοφάρυγγα υγιών ατόμων και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα, η πνευμονία με εμπύημα η βακτηριαιμία, η οξεία μέση ωτίτιδα καθώς επίσης και η πνευμονία. Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν τα βρέφη κάτω των 5 ετών, που παρουσιάζουν και τα υψηλότερα ποσοστά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου.

H πνευμονία ευθύνεται για το θάνατο περισσότερων παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε ετών, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Έχει, επίσης, σημαντικό οικονομικό βάρος για τις οικογένειες και την κοινότητα. Το οικονομικό κόστος περιλαμβάνει τη νοσηλεία και τη φαρμακευτική αγωγή, τη μεταφορά σε ιατρικά κέντρα και την αδυναμία των κηδεμόνων να εργαστούν ή να φροντίσουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για όσο διάστημα φροντίζουν το άρρωστο παιδί.

Το 7δύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV7) κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2004 και εισήχθη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού το 2006. Το Μάιο του 2009 κυκλοφόρησε στη χώρα μας το 10δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV10) και τον Ιούνιο του 2010 κυκλοφόρησε το 13δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV13).

To PCV13 καλύπτει 6 επιπλέον οροτύπους συγκριτικά με το παλαιότερο PCV7, συμπεριλαμβανομένου και του 19Α, ο οποίος απαντάται πολύ συχνά και είναι ανθεκτικός σε θεραπείες πρώτης γραμμής (Hanage et al., 2007).

Σύμφωνα δε με τα συμπεράσματα της μελέτης, η ένταξή του στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, θα παρέχει επιπλέον προστασία ενάντια στον πνευμονιόκοκκο, και θα είναι μια οικονομικά συμφέρουσα επιλογή σε σχέση με το PCV7 και το PCV10. Συγκεκριμένα σε σχέση με το PCV7 θα οδηγήσει σε ετήσια μείωση του συνολικού κόστους αντιμετώπισης του πνευμονιόκοκκου για το ΕΣΥ, κατά 4,4 εκατ. ευρώ.


    Στην κορυφή