Μπορεί η εγχείρηση για καταρράκτη να μειώσει την ενδοφθάλμια πίεση;


Η μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από φακοθρυψία για την αφαίρεση του καταρράκτη έχει αναφερθεί από το 1996. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η αφαίρεση του καταρράκτη με φακοθρυψία είναι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της υπερτονίας και του γλαυκώματος σε πολλούς ασθενείς.

Η μέση μείωση της πίεσης ήταν ως και 3 mmHg σε άτομα με υπερτονία και ύποπτα για γλαύκωμα και, το πιο σημαντικό, η φακοθρυψία από μόνη της όχι μόνο μείωνε την πίεση αλλά περιόριζε και την φαρμακευτική αγωγή σε άτομα που είχαν γλαύκωμα.

Μεγαλύτερη μείωση της πίεσης παρατηρήθηκε σε άτομα με υψηλότερη ενδοφθάλμια πίεση πριν το χειρουργείο. Μειώσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης
μέχρι και 10 mmHg έχουν αναφερθεί σε άτομα με προεγχειρητικές μετρήσεις 25-30 mmHg.

Μεγάλες μειώσεις πίεσης παρατηρήθηκαν επίσης σε άτομα με στενές γωνίες πρόσθιου θαλάμου πριν το χειρουργείο(λόγω ίσως της
πάχυνσης του φακού λόγω ηλικίας).

Η πάχυνση αυτή συμβαίνει μετά την ηλικία των 24 ετών και έχει αποδειχθεί με μαγνητικές φωτογραφήσεις. Το πάχος του φακού, αυξανόμενο, σπρώχνει την ίριδα προς τα εμπρός και στενεύει την γωνία του πρόσθιου θαλάμου, με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοφθάλμιας πιέσεως. Μετά το χειρουργείο του καταρράκτη λοιπόν, έχοντας αφαιρέσει τον φακό και δημιουργώντας παράλληλα «χώρο» με την τοποθέτηση του λεπτού ενδοφακού, θεωρητικά αποκαθιστούμε την ομαλότερη ροή του υδατοειδούς υγρού, το οποίο συνακόλουθα οδηγεί στην μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Σε μετρήσεις που έγιναν σε άτομα με στενή γωνία ή με χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας είχαμε μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης (σε
προεγχειρητικές μετρήσεις πάνω από 20 mmHg) κατά 5.2 mmHg, δηλαδή μείωση της τάξης του 23% σε σύγκριση με όλα τα χειρουργημένα άτομα με κανονικές γωνίες, όπου η μείωση ήταν περίπου 3.2 mmHg, μείωση δηλαδή της τάξης του 19%.

Επίσης, σε έρευνες που έγιναν σε άτομα με ψευδοαποφολίδωση ή ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα, η μείωση της πίεσης μετά από χειρουργείο
καταρράκτη με φακοθρυψία ήταν 1-2 mmHg και διατηρούνταν έτσι για επτά περίπου χρόνια.

Πολλοί παράγοντες πρέπει να συνεκτιμηθούν για την καλύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με καταρράκτη και γλαύκωμα.
Η φακοθρυψία από μόνη της προσφέρει σίγουρα ένα ακόμη όπλο για την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης για τον έλεγχο του γλαυκώματος.


Μιχαήλ Χριστοδουλίδης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
    Στην κορυφή