ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


Τουλάχιστον το 50% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία να είναι γενόσημα (αντίγραφα) μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ η ανώτατη τιμή των γενοσήμων φαρμάκων καθορίζεται στο 60% της τιμής των αντίστοιχων επώνυμων φαρμάκων.

Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι μια από τις τρεις κατευθύνσεις που κινείται το μνημόνιο όσον αφορά στο χώρα της υγείας. Επίσης ζητά διοικητικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων την ενοποίηση των παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων μέχρι την πλήρη εξίσωση, καθώς και μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων.
Ειδικότερα προβλέπει:

1.Για τη φαρμακευτική δαπάνη:

-Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μέχρι Μάρτιο.
-Διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων


2.Διοικητικές μεταρρυθμίσεις:

-Εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα μέχρι το Μάρτιο
-Ενοποίηση των παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων μέχρι τον Ιούνιο
-Κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα ταμεία


3.Μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων με:

-Πλήρη εφαρμογή της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων
-Ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων
-Μείωση στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.


    Στην κορυφή