ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Με υπόμνημά της και ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Συνομοσπονδία επαναφέρει στο προσκήνιο την πρότασή της για ένα ‘Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Πολιτικών για την Αναπηρία’.

Ζητεί, δε, τη λήψη όλων εκείνων των απαραίτητων μέτρων που θα διασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία μια αξιοπρεπή και ισότιμη διαβίωση.

Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, η δέσμη μέτρων και πολιτικών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες:

Τις θεσμικές πολιτικές παρεμβάσεις για την αναπηρία με στόχο αφενός τη δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων για την αναπηρία και αφετέρου τη δημιουργία ενός ισχυρού κεντρικού μηχανισμού σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης τομεακών μέτρων.

Τις οριζόντιες παρεμβάσεις που πρέπει να διέπουν την κατάρτιση ενός εθνικού προγράμματος δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία, με στόχο την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και την άρση των εμποδίων και των διακρίσεων που βιώνουν σε όλους τους τομείς.

Δημόσιες πολιτικές

Η διοίκηση της Συνομοσπονδίας καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εκπόνηση ενός εθνικού προγράμματος δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία με εξειδικευμένα μέτρα στους ακόλουθους τομείς:
  • Πολιτικό σύστημα και κράτος στην υπηρεσία του πολίτη με αναπηρία (δημόσια διοίκηση, δημοτική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα).
  • Οικονομία Κοινωνικής Συνοχής (εισοδηματική ενίσχυση, αναπτυξιακή πολιτική, ΕΣΠΑ). Αειφόρος Ανάπτυξη (περιβάλλον, υποδομές, μεταφορές, επικοινωνίες, υπηρεσίες, αγαθά).
  • Ισχυρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος (εργασία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, υγεία).
  • Γνώση και ισότιμη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό (εκπαίδευση, έρευνα, νέες τεχνολογίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτισμός, τουρισμός, αθλητισμός).

Η Συνομοσπονδία ζητεί από τον κ. Παπανδρέου την υλοποίηση της δέσμευσής του για την πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου – με την παρουσία εκπροσώπων της – με θέμα τα άτομα με αναπηρία και να κληθεί, ως κοινωνικός εταίρος, να συμμετάσχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός με τους κοινωνικούς εταίρους ενόψει της ΔΕΘ.

    Στην κορυφή