ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΕΟΦ


Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα, ο ΕΟΦ πραγματοποίησε, σήμερα την 3η κατά σειρά συνάντηση με τους Εκπροσώπους των Φορέων Παραγωγής και Διακίνησης των Φαρμάκων προκειμένου να συζητηθούν τα επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που αναπτύχθηκαν ο ΕΟΦ θα προχωρήσει στα εξής μέτρα:

1. Ο ΕΟΦ εξετάζει ήδη τα προϊόντα που παρουσιάζουν ελλείψεις και θα προχωρήσει άμεσα στην Απαγόρευση των Παραλλήλων Εξαγωγών τους για όσο διάστημα απαιτείται.
2. Θα προμηθεύσει όλα τα φαρμακεία της χώρας με ειδικό έντυπο καταγραφής των ελλείψεων, το οποίο θα αποστέλλεται στον ΕΟΦ για όποιο συνταγογραφούμενο φάρμακο παρουσιάζεται έλλειψη για περισσότερο από πέντε μέρες.
3. Με βάση τις αναφορές ελλείψεων που θα κατατίθενται, ο ΕΟΦ θα διενεργεί άμεσα ελέγχους προς την προμηθεύτρια εταιρία και τις φαρμακαποθήκες.
4. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται για τα φάρμακα αυτά ότι εξάγονται με παράλληλες εξαγωγές, ο ΕΟΦ θα προβαίνει σε απαγόρευση εξαγωγών για όσο διάστημα απαιτείται.
5. Στις περιπτώσεις που οι εταιρίες και οι φαρμακαποθήκες δεν εξασφαλίζουν την επάρκεια της αγοράς, τόσο στα φάρμακα της Απαγόρευσης όσο και στα υπόλοιπα, παρά τις υποδείξεις του ΕΟΦ, θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Για τα φάρμακα που παρουσιάζονται ελλείψεις, οι φαρμακαποθήκες θα κοινοποιούν στον ΕΟΦ τα αποθέματά τους, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς ενημέρωση των φαρμακείων.
7. Ο ΕΟΦ θα ενημερώσει για τις ελλείψεις την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εάν χρειαστεί θα παραπέμψει τις υπόλογες εταιρίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
8. Τέλος, ο ΕΟΦ έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή της ταινίας γνησιότητας σε όλο το φάσμα της διακίνησης του φαρμάκου ώστε να μπορεί, εντός του 2011, να έχει μία αξιόπιστη και συνεχή αξιολόγηση της αγοράς του φαρμάκου.


    Στην κορυφή