ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗ


Με επείγουσα επιστολή του προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Ξενογιαννακοπούλου ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής Λ. Κουρής ζητά την επέκταση και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής της επιδημιολογικής μελέτης που έχει αναθέσει το ΚΕΕΛΠΝΟ για την περιοχή των Οινοφύτων.

Στην επιστολή του ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής αναφέρεται στην πρόσφατη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής έρευνας για τους κατοίκους των Οινοφύτων, η οποία επιβεβαιώνει δυστυχώς τους φόβους που από καιρό έχουν εκφρασθεί, αφού η θνησιμότητα από καρκίνο στα Οινόφυτα ήταν στην δεκαετία 1999 – 2009 κατά 14% υψηλότερη από εκείνη των κατοίκων της υπόλοιπης Βοιωτίας.

Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρει στην επιστολή του:

“Τα συμπεράσματα της επιδημιολογικής μελέτης που ανέθεσε, εξ’ όσων πληροφορηθήκαμε, το ΚΕΕΛΠΝΟ στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς πιστεύω ότι καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση των προβλημάτων υγείας στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού. Το σχετικό αίτημα έχει θέσει κατ’ επανάληψη η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής τόσο σε σας όσο και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου η επιδημιολογική μελέτη του ΚΕΕΛΠΝΟ να επεκταθεί και να περιλάβει και την Βορειοανατολική Αττική, την οποία διασχίζει ο Ασωπός ποταμός πριν εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο. Παράλληλα θεωρούμε αναγκαία την αποστολή της επιδημιολογικής μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.”
    Στην κορυφή