ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ


Εμφανής είναι ο κίνδυνος να μπουν λουκέτα στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μείωση κατά το ένα τρίτο του κέρδους των φαρμακαποθηκών, επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αντιμετωπίζουν σαφή κίνδυνο κατάρρευσης «εξαιτίας της απ’ ευθείας μείωσης του περιθωρίου κέρδους κατά το ένα τρίτο, με το νομοσχέδιο σκούπα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προβεί στην εν λόγω μείωση του φαρμακεμπορικού κέρδους χωρίς ταυτόχρονα να επιλύσει χρόνια
προβλήματα που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά του φαρμάκου. Τα προβλήματα αυτά είναι:

Α) οι απευθείας πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιριών επιλεγμένων φαρμάκων στα φαρμακεία, οι οποίες με τον τρόπο αυτό εισπράττουν παράνομα το χονδρεμπορικό κέρδος που έχει νομοθετηθεί για τις φαρμακαποθήκες, ενώ ταυτόχρονα τις ανταγωνίζονται αθέμιτα, κάνοντας μεγάλες πιστώσεις και εκπτώσεις παρασύροντας τις φαρμακαποθήκες σε ένα άνισο ανταγωνισμό.

Β) η κατάργηση των εκπτώσεων, αφού με το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπονται εκπτώσεις μέχρι και 5% από τις φαρμακαποθήκες, ενώ το λειτουργικό τους κόστος ανάλογα με το μέγεθος της κάθε φαρμακαποθήκης ανέρχεται στο 4-5%.
Γ) απεμπλοκή των φαρμακαποθηκών από μια απαράδεκτη υποχρέωση που τους έχει επιβληθεί με αγορανομική διάταξη, με την οποία πληρώνουν στην πηγή κατά την προμήθεια των φαρμάκων που χρειάζονται ποσό ίσο με 0,4% της αξίας του τιμολογίου αγοράς υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ποσό το οποίο ανέρχεται στο 10% του νέου μειωμένου κέρδους τους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων επισημαίνει πως η μείωση του περιθωρίου κέρδους στο 5,4% πλήττει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο πρόεδρος του ΠΣΦ κ. Μανώλης Κάτσαρης δήλωσε σχετικά πως «πρόκειται για τον μοναδικό κλάδο στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής του φαρμάκου που υφίσταται τέτοια μείωση, χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, την οποία μάλιστα ποτέ δεν αρνηθήκαμε».
Ο ΠΣΦ σε υπόμνημά του αναφέρει πως από τα τελευταία μέτρα για τον κλάδο του φαρμάκου, έχουν πλήξει δραστικά τις φαρμακαποθήκες που στο 80% των περιπτώσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κλάδος έχει υποστεί δραστική μείωση του κύκλου εργασιών κατά το 2010, καθώς μόνο από τη διακίνηση των 89 ακριβών φαρμάκων, που καλύπτουν το 10% του τζίρου των φαρμακεμπορικών επιχειρήσεων, το ποσοστό κέρδους μειώθηκε από 7,78% σε 2,5%, μειώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους των φαρμακαποθηκών σε 7,25%.

Τώρα με τη μείωση του θεσμοθετημένου ποσοστού κέρδους από 7,78% σε 5,4%, το μικτό περιθώριο κέρδους θα περιοριστεί –συνυπολογιζομένων και των ακριβών φαρμάκων - στο 4,9%.
Επιπλέον, άλλο ένα ποσοστό της τάξης του 10-12% επί του συνολικού κύκλου εργασιών του φαρμάκου, χάνεται από τις φαρμακαποθήκες, εξαιτίας των απ΄ ευθείας πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στα φαρμακεία.

Για την εξεύρεση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία προτείνει την εκχώρηση σε αυτά του ποσοστού κέρδους (7,78%) από τις απευθείας πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιριών στα φαρμακεία, ποσό που υπολογίζεται περί τα 40-50 εκ. ευρώ, καθώς και άλλα 20 εκ. ευρώ που προκύπτουν από τον υπέρ του ΠΦΣ πόρο 0,4%.

Ο ΠΣΦ εκπροσωπεί περί τις 140 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 3.000 καλά εκπαιδευμένους εργαζόμενους, τροφοδοτούν άμεσα και το πλέον απομακρυσμένο φαρμακείο της χώρας, χρηματοδοτούν μέσω των φαρμακείων τα ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτούν το ελληνικό κράτος από τις καθυστερήσεις της επιστροφής του ΦΠΑ».


    Στην κορυφή