ΙΣΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ


Όπως ανακοινώσε σήμερα σε διευκρινιστική εγκύκλιο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνάς (ΙΣΑ) , ο ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός δέχεται κάθε ασθενή στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Δεν υφίσταται καμία σύμβαση των ελεύθερων επαγγελματιών ιατρών με το Ι.Κ.Α., που να καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της εγκυκλίου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.

Εάν ο ασθενής επιθυμεί να εξετασθεί από τον ιδιώτη ιατρό, αφού έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, θα πρέπει να του γνωστοποιηθεί ότι ο ίδιος θα πρέπει να καταβάλλει το αντίτιμο της επίσκεψης και με το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ανά χείρας θα απευθυνθεί στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ προκειμένου να εισπράξει, βάσει του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 20 ευρώ για την πρώτη επίσκεψη ανά μήνα και 10 ευρώ για τη δεύτερη.

Η συνταγογράφηση γίνεται στο Ιδιωτικό συνταγολόγιο του γιατρού, όπου αναγράφεται το όνομα, ο αριθμός μητρώου Ι,Κ.Α. και ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου του ΤΣΑΥ και ο ΑΜΚΑ του γιατρού.
Το ίδιο ισχύει για τα παραπεμπτικά και τις γνωματεύσεις.


    Στην κορυφή