Η αλλαγή θεραπείας αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου


Νέα έρευνα, η οποία διεξήχθη στην Ολλανδία επισημαίνει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, στις περιπτώσεις όπου η θεραπεία ασθενών με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αλλάζει, από τα επώνυμα υπολιπιδαιμικά φάρμακα σε γενόσημα. Η μετάβαση αυτή θεωρείται ότι ενέχει ελάχιστο κίνδυνο. Ωστόσο, η μελέτη δείχνει ότι μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκ παραδρομής χορήγηση μη ισοδύναμων δόσεων δραστικής ουσίας στον ασθενή, με συνέπεια να δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης καρδιακού νοσήματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η μελέτη του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, Danny Liew, που επικεντρώθηκε στις υπολιπιδαιμικές αγωγές με στατίνες, καθιστά σαφές ότι οι συνταγογραφούμενες δόσεις δεν διατηρούνται σταθερές κατά την αλλαγή θεραπείας.

Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά τη δόση, κατά την αλλαγή θεραπείας ασθενών στην Ολλανδία, από την επώνυμη ατορβαστατίνη (Lipitor) σε γενόσημη σιμβαστατίνη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά μοντέλα, προκειμένου να προβλεφθεί ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακού νοσήματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάστηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα διανομής σκευασμάτων από φαρμακεία της Ολλανδίας. Τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν σε συνδυασμό με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, σχετικά με τα δοσοεξαρτώμενα αποτελέσματα κάθε σκευάσματος. Όπως δήλωσε ο καθηγητής Liew, «η έρευνα μας επιβεβαίωσε ότι στην πράξη πολλοί ασθενείς λάμβαναν μη ισοδύναμη δόση, μετά τη μετάβαση σε γενόσημα φάρμακα».

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, το πρώτο τρίμηνο του 2009 πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών, στους οποίους είχε αρχικά συνταγογραφηθεί επώνυμη ατορβαστατίνη (Lipitor), μετέβησαν σε μια λιγότερο ισχυρή δόση σιμβαστατίνης. «Το γεγονός αυτό υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί με μια αύξηση τουλάχιστον 5 – 6% στα επίπεδα χοληστερόλης λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL – C). Αυτό μεταφράζεται σε μια μέση αύξηση 3% του κινδύνου για καρδιακό νόσημα και εγκεφαλικό επεισόδιο» συμπεραίνει ο καθηγητής Liew.


    Στην κορυφή