Η Γενική Συνέλευση του Π.ΣΥ.Π.Ο.Υ. μετά την πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων των προμηθευτών με τους αρμόδιους υπουργούς, συνήλθε εκτάκτως σήμερα


Η Γενική Συνέλευση του Π.ΣΥ.Π.Ο.Υ. (Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ορθοπεδικών Υλικών) μετά την πρόσφατη συνάντηση των εκπροσώπων των προμηθευτών με τους αρμόδιους υπουργούς, συνήλθε εκτάκτως σήμερα και, συνεκτιμώντας και τις παρούσες δύσκολες συνθήκες της χώρας, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων και την έναρξη εκτέλεσης των παραγγελιών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Αναμένουμε όμως, από την Κυβέρνηση, την τήρηση των υπεσχημένων εντός του χρονοδιαγράμματος για το οποίο δεσμεύτηκε, σε ότι αφορά τα χρέη των παρελθόντων ετών και σε ότι αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προμήθειες, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητά τους.


    Στην κορυφή