Γενικές πληροφορίες για τον πυρετό απο τον ιό του Δυτικού Νείλου


Οι κύριοι ξενιστές του ιού στη φύση είναι τα άγρια πτηνά και τα κουνούπια. Ο άνθρωπος μολύνεται κατά κύριο λόγο μέσω του δήγματος κυρίως από το κοινό κουνούπι (Culex spp.). Τα κουνούπια μολύνονται όταν τρέφονται από μολυσμένα πτηνά. Η λοίμωξη των ανθρώπων, των αλόγων και άλλων θηλαστικών δεν είναι συχνή και τα είδη αυτά δεν αναπτύσσουν υψηλά επίπεδα ιαιμίας. Για το λόγο αυτό ο ιός δεν μεταδίδεται περαιτέρω από αυτά. Εκτός από την περίπτωση του τσιμπήματος από το κοινό κουνούπι, δεν έχει αναφερθεί μετάδοση του ιού του ΔΝ από μολυσμένο ζώο στον άνθρωπο.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μεμονωμένες περιπτώσεις μετάδοσης της λοίμωξης μέσω της μετάγγισης αίματος, μέσω μεταμοσχευθέντων οργάνων, αλλά και κάθετα μέσω του πλακούντα.

Η μόλυνση είναι συνήθως ασυμπτωματική και η νόσος εκδηλώνεται συνήθως κλινικά 2-14 ημέρες μετά το δήγμα μολυσμένου κουνουπιού, με συμπτώματα τα οποία ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία του ασθενή:
  • παιδιά: ήπιος πυρετός και κακουχία
  • νεαροί ενήλικες: μέτριας σοβαρότητας ασθένεια με υψηλό πυρετό, επιπεφυκίτιδα, κεφαλαλγία και μυαλγίες
  • ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών/ανοσοκατεσταλμένοι: μηνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα με υψηλό πυρετό, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, σπασμούς, πολυοργανική ανεπάρκεια κλπ
Το 80% των μολυνθέντων παραμένουν ασυμπτωματικοί, μόλις το 20% εμφανίζουν συνήθως ήπια νόσο, ενώ <1% των ασθενών εμφανίζουν σοβαρή νόσο με εμπλοκή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), με θνητότητα σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται περίπου στο 10%.
Οι εκδηλώσεις της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου δεν διαφέρουν από αυτές που προκαλούνται από πολλούς άλλους ιούς. Έτσι, η διάγνωση είναι αποκλειστικά και μόνο εργαστηριακή.


Η πρόληψη στοχεύει κυρίως

α) στην ενημέρωση του πληθυσμού σε κίνδυνο, για την λήψη προσωπικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια και β) στη μείωση της έκθεσης των ατόμων στα κουνούπια. Στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ από 09/08 έχει αναρτηθεί σχετικό φυλλάδιο για την καλύτερη προστασία των πολιτών από τα κουνούπια ( http://www.keelpno.gr/keelpno/2010/id990/protect_mosqfn.pdf).


Αριθμός ασθενών με εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου. Σύνολο Ελλάδας, έως 26/08/2010, ώρα 24:00.

Αριθμός
ασθενών
με προσβολή κεντρικού
νευρικού συστήματος (1)
Αριθμός
ασθενών
χωρίς προσβολή
κεντρικού νευρικού
συστήματος

Σύνολο ασθενών

Αριθμός θανάτων (2)


ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
(εργαστηριακή διάγνωση έως 26/08/2010)
111 23 134 9Τρέχουσα κατάσταση ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Ιό Δυτικού Νείλου, 27.08.2010, ώρα 10.00Τρέχουσα κατάσταση ασθενών
Αριθμός
κρουσμάτων
Νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ

Νοσηλευόμενοι σε κλινικές (πλην της ΜΕΘ)
8

29
Σύνολο νοσηλευομένων 37
Θάνατοι 9
Ίαση και έξοδος από το νοσοκομείο 86
Δε νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο 2
Σύνολο Κρουσμάτων 134


(1)Πρόκειται κυρίως για εκδηλώσεις εγκεφαλίτιδας ή άσηπτης μηνιγγίτιδας
(2)Περιλαμβάνονται και στη στήλη «Σύνολο ασθενών»


Αριθμός ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδας ή και μηνιγγίτιδας), κατά ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων. Ασθενείς με εργαστηριακή διάγνωση, έως 25.08.2010


ημερομηνία έναρξης συπτωμάτων
Χάρτης με αποτύπωση της προέλευσης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα). Ασθενείς με εργαστηριακή διάγνωση έως 25.08.2010

ιός δυτικου Νείλου με χάρτη της Ελλάδος
Κάθε κόκκινη κουκίδα αναπαριστά ένα εργαστηριακά διαγνωσμένο κρούσμα.
† Τα ποτάμια από κάτω και από αριστερά προς δεξιά είναι: Πηνειός, Αλιάκμονας, Λουδίας, Γαλλικός,
Στρυμόνας.Πηγή ΚΕΕΛΠΝΟ

    Στην κορυφή