Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρευνα αποκαλύπτει ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία από την χρήση κινητών τηλεφώνων


Σε σχετική έρευνα προέκυψαν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γλοιώματος στα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης, ωστόσο, υπάρχουν κενά γνώσης όσον αφορά στους κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε κινητά τηλέφωνα, δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών κα Geoghegan-Quinn έπειτα από ερώτηση που υπέβαλε ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου αναφορικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τα πιθανά ιατρικά προβλήματα.

Η Επιτροπή προκειμένου να διαπιστώσει ποιές είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία προέβη σε μεγάλης κλίμακας διεθνή μελέτη ενήλικων ασθενών-μαρτύρων (επιδημιολογική) για τη συσχέτιση του καρκίνου με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, (μελέτη INTERPHONE), η οποία χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του 5ου Προγράμματος - Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για ερευνητικά έργα που εξετάζουν τους κινδύνους της έκθεσης σε κινητά τηλέφωνα και άλλα είδη συσκευών επικοινωνίας. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα αυτής της πολυαναμενόμενης μελέτης που δημοσιεύτηκαν το Μάιο του 20101 δεν διαπιστώθηκε με απόλυτη βεβαιότητα αύξηση του κινδύνου εμφάνισης γλοιώματος ή μηνιγγιώματος από τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Υπήρξαν μεν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γλοιώματος στα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης, αλλά δεν μπορούμε να εξαγάγουμε πόρισμα παρά μόνο μετά από μακροχρόνια διερεύνηση των επιπτώσεων από την εντατική χρήση των κινητών.

Η κα Geoghegan-Quinn τόνισε πως λόγω της αύξησης των παιδιών και των εφήβων που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και άλλες τεχνολογίες, με άγνωστες συνέπειες για την υγεία τους σε μακροπρόθεσμη βάση, η Επιτροπή δρομολόγησε προσφάτως δύο νέες μελέτες διεθνούς κλίμακας εκ των οποίων η πρώτη αφορά το κατά πόσον η χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε παιδιά (έρευνα με την ονομασία MOBI-KIDS που θα λήξει το 2014). Η δεύτερη έρευνα σχετίζεται με τη διερεύνηση πιθανών κινδύνων από την έκθεση σε ασύρματες συσκευές (έρευνα με την ονομσία SEAWIND που θα λήξει το 2012).

Σχετικά με το ερώτημα του κ. Παπανικολάου για τη χρηματοδότηση επιδημιολογικών ερευνών, η αρμόδια Επίτροπος δήλωσε πως είναι περίπλοκη η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επιδημιολογικών μελετών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε κινητά τηλέφωνα, λόγω της ανεπαρκούς διαθεσιμότητας κοινοτικών πόρων. Για το λόγο αυτό τόνισε πως τα κράτη μέλη οφείλουν να διαδραματίσουν και αυτά ρόλο στη χρηματοδότηση τέτοιων μελετών, ενδεχομένως σε συντονισμό με την Επιτροπή.

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα για τις επιπτώσεις χρήσης κινητών τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία. Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών που διεξάγονται από την Επιτροπή πιθανώς να δώσουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αποφυγή της αλόγιστης χρήσης των κινητών τηλεφώνων κρίνεται επιβεβλημένη καθώς κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα τεκμηριωμένα να εκτιμήσει τις συνέπειες από την αλόγιστη χρήση των κινητών τηλεφώνων".    Στην κορυφή