Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρωτόκολλο για την προστασία των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου


Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε, με μεγάλη πλειοψηφία, τη συγκατάθεσή της για τη σύναψη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου (ή αλλιώς Σύμβαση της Βαρκελώνης).

Όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος ήταν σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κ. Σκυλακάκης δήλωσε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή που προωθεί μια ιδιαίτερης σημασίας συνθήκη για μια παράκτια μεσογειακή χώρα όπως είναι η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δεσμευτούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών οικολογικού και αισθητικού ενδιαφέροντος και τη λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων. Σε μια εποχή που οι παράκτιες ζώνες της Μεσογείου συνεχίζουν να δέχονται σοβαρές απειλές που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υποβάθμιση των παράκτιων πόρων (κλιματική αλλαγή, οικιστικές πιέσεις, διάβρωση των ακτών κτλ), το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες στις παράκτιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών έργων, του τουρισμού, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και μέσα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, όπως περιβαλλοντική εκτίμηση, εθνικές παράκτιες στρατηγικές και μηχανισμούς ελέγχου.

Λόγω της διασυνοριακής φύσης ορισμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων, οι εθνικές αρχές οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνες οι ίδιες -και όχι οι κοινοτικές- για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο και περιλαμβάνουν χαρακτηρισμό ζωνών όπου απαγορεύεται η δόμηση ή δράσεις για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να εφαρμοστεί σωστά το Πρωτόκολο, το οποίο υιοθετήσαμε σήμερα και να δημιουργηθεί έτσι μία ασπίδα προστασίας για τις παράκτιες περιοχές μας, οι οποίες αποτελούν όχι μόνο πολύτιμο μέρος του φυσικού μας πλούτου, αλλά και πεδίο έντονης οικονομικής δραστηριότητας, που στο παρελθόν λειτούργησε δυστυχώς εις βάρος του περιβάλλοντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες».


    Στην κορυφή