ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ


Το πλαίσιο, τους άξονες παρέμβασης και τις κύριες δράσεις του εθνικού σχεδιασμού για τον καρκίνο, την περίοδο 2011-2015 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδου.

Για την κατάρτισή του, πέραν των άλλων, μελετήθηκαν και ανασχεδιάστηκαν επιλεγμένες δράσεις, που είχαν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012 και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Αποτελεί το πλαίσιο της διαβούλευσης για τον καθορισμό του εθνικού σχεδιασμού για τον καρκίνο.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο έχει ως σκοπό αφενός να συμβάλει στην ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι ο καρκίνος αποτελεί μία χρόνια και συχνά ιάσιμη νόσο και αφετέρου να συντελέσει καθοριστικά στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί (WHO 2010).

Διαβάστε εδώ το σχέδιο δράσης για τον καρκίνο

    Στην κορυφή