ΕΣΑΜΕΑ: ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ ΑΘΗΝΑ


Την απογοήτευσή της για το ύψος των δημοτικών τελών στους δημότες της Αθήνας με αναπηρία, όπως αυτά καθορίστηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών, εκφράζει με επιστολή της η Ε.Σ.Α.μεΑ. στον δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη.

Η απόφαση για την μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 50% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω, αυτομάτως αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων με αναπηρία, αφού οι Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών ή των ασφαλιστικών ταμείων για τις περισσότερες κατηγορίες αναπηρίας συμπεριλαμβανομένων και κατηγοριών όπως παραπληγία, βαριές κινητικές αναπηρίες, θαλασσαιμία κ.λπ. γνωματεύουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Επίσης, ο καθορισμός του ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος στο ποσό των 15.000 ευρώ για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία απέχει κατά πολύ από τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη, μιας και δεν ελήφθη υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας, το οποίο επιβαρύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου το ίδιο το άτομο με αναπηρία και την οικογένεια του, λόγω της υποχρηματοδότησης του προνοιακού συστήματος.

Οι περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις αυτής της απόφασης κρίνονται αδικαιολόγητοι ειδικά για το Δήμο Αθηναίων ο οποίος αποτελεί πρότυπο αφιλόξενου δήμου για τα άτομα με αναπηρία εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων πολιτικών για την προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (πεζοδρομίων, δημοτικών κτιρίων, υπηρεσιών κ.λπ), και εν γένει της έλλειψης υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Η Συνομοσπονδία ζητά την επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του δικαιώματος της μείωσης των δημοτικών τελών σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος στα άτομα με αναπηρία, μία ομάδα του πληθυσμού που πλήττεται με τον πιο επώδυνο τρόπο από την οικονομική κρίση, καθώς και να κληθούν επισήμως εκπρόσωποι της Ε.Σ.ΑμεΑ. και να εκφράσουν τη γνώμη του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για το εν λόγω θέμα.


    Στην κορυφή