ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εστιακό Σημείο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με θέμα «Επιστημονικές προκλήσεις και κατευθύνσεις στην χάραξη διατροφικής πολιτικής».

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον χώρο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, των καταναλωτικών οργανώσεων, της βιομηχανίας και των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων κάλυψαν το αντικείμενο της ημερίδας.

Στην ημερίδα συζητήθηκαν τα εξής :
Η έναρξη της πρώτης πανευρωπαϊκής μελέτης συλλογής στοιχείων κατανάλωσης – EU menu – η οποία στοχεύει να συλλέξει λεπτομερή και τυποποιημένα δεδομένα σε ατομικό επίπεδο σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνονται από παιδιά έως και ηλικιωμένους σε όλες τις χώρες και περιοχές της Ευρώπης. Στην ιδιαίτερα σημαντική αυτή μελέτη θα συμμετέχει και η Ελλάδα και οι συλλεγόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας (Risk Assessment) των διατροφικών κινδύνων αλλά και για την παρακολούθηση που απαιτείται για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των πολιτικών διατροφής.
Το πρόβλημα της παχυσαρκίας στους νέους ως αποτέλεσμα των αλλαγών τόσο στο διαιτολόγιο όσο και στην ποιότητα της διατροφής στην Ελλάδα τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Τα μέτρα και οι προσπάθειες που θα πρέπει να εφαρμοστούν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους για τη μείωση πρόσληψης αλατιού.
Η σπουδαιότητα μίας ισορροπημένης διατροφής ιδιαίτερα όταν αυτή βασίζεται στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής των Ελλήνων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα πρακτικά της ημερίδας καθώς και στις παρουσιάσεις των ομιλητών στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr


    Στην κορυφή