ΕΟΦ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σε απάντηση της εξώδικης γνωστοποίησης του Φαρμακευτικoύ Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) για τις ελλείψεις φαρμάκων, από το φθινόπωρο του 2010 και μετά από περιορισμένο αριθμό καταγγελιών για ελλείψεις φαρμακευτικών προϊόντων, ο ΕΟΦ προχώρησε άμεσα στη διενέργεια αιφνιδίων ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης – φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία – προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος και η έκταση του προβλήματος, όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση.

Βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των στοιχείων που συλλέχτηκαν διαπιστώθηκε πραγματική έλλειψη μόνο για τέσσερα φαρμακευτικά προϊόντα η οποία φαίνεται να προέρχεται κυρίως από δύο διαφορετικές αιτίες : τη διάθεση μειωμένων ποσοτήτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις παράλληλες εξαγωγές των προϊόντων από τις φαρμακαποθήκες. Για το λόγο αυτό ο ΕΟΦ έλαβε ήδη και συνεχίζει να ενεργεί με τα ακόλουθα μέτρα :

-Διοικητικές κυρώσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση των διατιθέμενων φαρμάκων χωρίς σχετική ενημέρωση του ΕΟΦ.

-Απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων MADOPAR, CELLCEPT, TEGRETOL, SEROQUEL μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 ώστε να αποκατασταθεί η επάρκεια και να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.

-Ειδικά για το προϊόν MADOPAR η απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης παρατάθηκε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011 λόγω των συνεχιζόμενων αναφορών για έλλειψη.

-Διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό των φαρμακείων που συμμετέχουν παράνομα σε εξαγωγικές δραστηριότητες.

-Συλλογή στοιχείων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ των φαρμακαποθηκών που διαθέτουν αποθέματα από τα παραπάνω προϊόντα με στόχο την ομαλοποίηση του εφοδιασμού των φαρμακείων.


Στο διάστημα που μεσολάβησε ο ΕΟΦ έλαβε ένα αριθμό καταγγελιών από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής που περιλαμβάνει ένα μακροσκελή κατάλογο φαρμάκων (περί τα 400) τον οποίο επεξεργάσθηκε και προχώρησε σε νέα διερεύνηση. Λόγω του μεγάλου αριθμού των προϊόντων που περιλαμβάνονται, δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να προχωρήσουμε στη λήψη νέων μέτρων.

Συγχρόνως, ο ΕΟΦ επεξεργάζεται ήδη ένα σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων των φαρμάκων το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο έτος με την ανάπτυξη της κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων.


    Στην κορυφή