ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιεί τις ενέργειες που πραγματοποιούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει η λειτουργία της σχολής τυφλών «Ο Ήλιος» στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία της Σχολής.

α. Κατατέθηκε μέρος των οφειλόμενων χρημάτων για δεδουλευμένα προς τους εργαζόμενους στη σχολή, με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

β. Η διοίκηση της σχολής πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο οργανισμός να τεθεί στο καθεστώς ρύθμισης οφειλών του ΙΚΑ και να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα. Επιπλέον, εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης της σχολής από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν προϋπόθεση προκειμένου στη συνέχεια να εκταμιευτεί η επιδότηση της σχολής, που κρατείται στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.
    Στην κορυφή