ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΚΑΤΑ 23%


Σύμφωνα με τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει θετικά βήματα για τη μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων, ειδικά κατά την περίοδο μεταξύ 2001 και 2009. Το 2009, 129 άτομα ανά εκατομμύριο κατοίκους έχασαν πρόωρα τη ζωή τους στην Ελλάδα σε τροχαία ατυχήματα (μέσος όρος στην Ευρώπη 69 άτομα ανά εκατομμύριο κατοίκους). Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα θανατηφόρα ατυχήματα μειώθηκαν κατά 23%, ο μέσος όρος μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρώπη ήταν 36%.

Ως εκ τούτου, τα θετικά αυτά βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα αναμφισβήτητα επιτείνουν την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς και την Κυβέρνηση καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία με στόχο την περαιτέρω μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και την περαιτέρω επικέντρωση στις δράσεις για την οδική ασφάλεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας το πρωταρχικό ενδιαφέρον της χώρας που είναι οι νέοι οδηγοί (ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών).

Η πρώτη Εθνική Περιοδεία της Χάρτας, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2011, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Μέχρι σήμερα, έχουν υπογράψει τη Χάρτα περισσότεροι από 2.000 Ευρωπαϊκοί Ιδιωτικοί Οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τους οποίους οι 41 είναι από την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπό την παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπύρου Βούγια, 64 Οργανισμοί θα δεσμευτούν για πρώτη φορά ή θα ανανεώσουν τη δέσμευσή τους να λάβουν μέτρα οδικής ασφάλειας.

Την εκδήλωση της Αθήνας θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο κ. Σπύρος Βούγιας – Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας, ο κ. Enrico Grillo Pasquarelli – Διευθυντής Εσωτερικών Μεταφορών, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (DG MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προς επιβεβαίωση), ο κ. Αργύρης Περουλάκης – Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η κα Aude Delesalle – Γενικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2011, μεταξύ 10.30 π.μ. και 13.00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας;

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης που παρουσίασε πριν από έξι χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον φιλόδοξο στόχο να συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα στους Ευρωπαϊκούς δρόμους. Στην πρωτοβουλία της Χάρτας συμμετέχουν Ιδιωτικοί Οργανισμοί, κοινωνικοί φορείς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να λάβουν άμεσα μέτρα και να πραγματοποιήσουν δράσεις για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των δράσεών τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να μοιραστούν τα πιο επιτυχημένα μέτρα τους.


    Στην κορυφή