ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ


Η Υπερηχοκαρδιογραφία εξελίσσεται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι εφαρμογές της να έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια του Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς και να έχουν εξαπλωθεί και σε χώρους στους οποίους προηγουμένως δεν είχε καμία σχέση. Η ανάπτυξη μη χειρουργικών επεμβατικών πράξεων έχει λάβει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια και η Υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί το καθοδηγητικό όργανο στη διαδερμική τοποθέτηση συσκευών και βαλβίδων. Η χρήση του υπερήχου τόσο στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο όσο και στο Χειρουργείο διασφαλίζει τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών.

Επίσης, η μελέτη των μυοκαρδιοπαθειών είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της καρδιολογίας που απαιτεί την χρήση νεωτέρων υπερηχοκαρδιογραφικών τεχνικών, όπως το τρισδιάστατο υπερηχοκαρδιογράφημα και το υπερηχοκαρδιογράφημα παραμόρφωσης και στρέψης που αποτελούν σημαντικές καινοτομίες. Οι νέες αυτές μέθοδοι προσφέρουν τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης της έκτασης των βλαβών που έχουν επέλθει στο μυοκάρδιο. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να μετρηθεί η ενδεχόμενη επιδείνωση της λειτουργίας του μυοκαρδίου όπως και η ευεγερτική επίδραση των διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων.

Οι ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια επιβιώνουν περισσότερο και έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής χάρις στις συσκευές υποβοήθησης της κυκλοφορίας. Το υπερηχοκαρδιογράφημα χρησιμεύει για την επιλογή των κατάλληλων ασθενών και την παρακολούθηση τους μετά την εμφύτευση της συσκευής.

Η εξάπλωση των μικροσκοπικών συσκευών υπερήχων που πλέον έχουν το μέγεθος ενός μεγάλου κινητού τηλεφώνου, ουσιαστικά καθιστά την υπερηχοκαρδιογραφία τμήμα της κλινικής εξέτασης των ασθενών. Η σύνδεση της υπερηχοκαρδιογραφίας με τις υπόλοιπες τεχνικές της Καρδιολογίας καθώς και με την κλινική πράξη δίνει την αφορμή για συζήτηση γύρω από τα θέματα εκπαίδευσης και εκμάθησης των νεώτερων τεχνικών υπερηχοκαρδιογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Εξαιτίας της χρήσης των νέων μικροσκοπικών μηχανημάτων υπερήχων καρδιάς και δεδομένης και της χαμηλής τιμής των συσκευών αυτών, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για λανθασμένες διαγνώσεις εάν τα νέα μηχανήματα χρησιμοποιούνται από ανεκπαίδευτους ιατρούς. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη για εκπαίδευση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας έχει καθιερώσει εξετάσεις πιστοποίησης. Το Εργαστήριο Υπερήχων Καρδιάς του ΩΚΚ είναι ένα από τα δύο Εργαστήρια που πιστοποιήθηκαν πρώτα στην Ευρώπη.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στο 12ο Διεθνές Συμπόσιο το οποίο διοργανώθηκε με τη συμμετοχή 300 συνέδρων στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2010 στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τον Καρδιολογικό Τομέα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

    Στην κορυφή