ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ "Ε.ΝΤΥΝΑΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ στη χθεσινή του συνεδρίαση και μετά από θετική εισήγηση του πρόεδρου του Ανδρέα Μαρτίνη έκανε αποδεκτή την από 20 Δεκεμβρίου 2010 πρόταση του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών και του στρατηγικού του εταίρου Asklepios Kliniken και τους χορήγησε δικαίωμα αποκλειστικότητας μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2011, ώστε να συγκροτήσουν το κατάλληλο επενδυτικό σχήμα και να υποβάλουν αξιόπιστη προσφορά εξαγοράς του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.


    Στην κορυφή