ΕΙΝΑΠ : Φαύλο εδώ και δεκαετίες το σύστημα προμηθειών των νοσοκομείων


«Το όλο καθεστώς γύρω από τις προμήθειες των νοσοκομείων είναι φαύλο και αυτό ισχύει δεκαετίες ολόκληρες», τονίζει με σχετική ανακοίνωσή της η ΕΙΝΑΠ, με αφορμή τη συχνή αναφορά το τελευταίο χρονικό διάστημα στις προμήθειες των νοσοκομείων, και προσθέτει ότι παρά τις πολυάριθμες καταγγελίες της για τον τρόπο διενέργειας των προμηθειών «η πολιτεία δεν έδειξε διάθεση να μας ακούσει».

Η θέση της ΕΙΝΑΠ είναι ότι τα νοσοκομεία πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό και συγχρόνως οι ασθενείς να έχουν ότι ακριβώς χρειάζονται, στο χρόνο που το χρειάζονται και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές. Οι γιατροί ασφαλώς και πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται, αφού αυτοί έχουν και την ευθύνη της αποκατάστασης της υγείας των αρρώστων.

Όσον αφορά στα χρέη των νοσοκομείων στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η φαυλότητα, αδιαφάνεια και η διαφθορά που υπάρχει γύρω από τις προμήθειες, διογκώνουν υπερβολικά τα χρέη των νοσοκομείων και υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι γι’ αυτό. Γιατροί, διοικητικοί, προμηθευτές και η πολιτεία συμμετέχουν σε αυτό το άθλιο παιχνίδι αλλά τη κύρια ευθύνη έχει η πολιτεία που δεν υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, που και ταγμένη είναι αλλά και τη δυνατότητα έχει να το κάνει».

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, βασικές αιτίες του φαινομένου αυτού, οι οποίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες σπατάλης και διαφθοράς είναι:

1. Ο καθορισμός ανώτερης τιμής σε ΦΕΚ των διαφόρων υλικών αρκετά υψηλότερης της πραγματικής.
2. Η σημαντική υστέρηση της μηχανογράφησης.
3. Η μη εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος στα περισσότερα νοσοκομεία (αδυναμία ελέγχου της παραλαβής υλικών και των αποθεμάτων της αποθήκης).
4. Η μη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υπερσυνταγο¬γράφησης.
5. Το καθεστώς γραφειοκρατίας και χάους περί τους διαγωνισμούς όταν και εφόσον γίνονται, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας καθεστώτος καρτέλ.
6. Το καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης επιστημονικής δημοκρατίας και ελέγχου που πηγάζει από την προ της Συλλογικής Σύμβασης κατάστασης που έδινε υπερεξουσίες σε Συντονιστές Διευθυντές και καθηγητές.

Οι προτάσεις της ΕΙΝΑΠ για τον τρόπο καταπολέμησης της σπατάλης και της διαφθοράς είναι:

• Για κάθε ειδικότητα, κωδικοποίηση των χρησιμοποιούμενων υλικών, των κατασκευαστριών εταιριών (που είναι λίγες και συγκεκριμένες) και τιμολόγηση κάθε υλικού με τον μέσο όρο τιμών της ΕΕ πλην της Ελλάδας. Όποιος προμηθευτής αποδέχεται την τιμολόγηση αυτή εντάσσεται στον κατάλογο και ο θεράπων ιατρός επιλέγει. Έτσι επιτυγχάνονται οι στόχοι και αποφεύγεται η γραφειοκρατία και οι υπερτιμολογήσεις.
• Μεσοπρόθεσμα απαιτείται ίδρυση εθνικού φορέα κατ’ αρχήν διανομής και μετά και παραγωγής υλικών και φαρμάκων.


    Στην κορυφή