ΕΦΕΤ: ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΞΙΝΕΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


"Η κύρια αποστολή του ΕΦΕΤ είναι η προστασία των καταναλωτών, είτε στην κατεύθυνση που αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, είτε στην προστασία των συμφερόντων τους έναντι πιθανής παραπλανητικής επισήμανσης τους", επισημαίνεται σε ανακοινωσή του και συνεχίζει: "Ο ΕΦΕΤ διασφαλίζει επιπλέον την άριστη συνεργασία του με τους εκπροσώπους του καταναλωτικού κοινού, θεσπίζοντας τον εκλεγμένο εκπρόσωπο των καταναλωτών (Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών) ως ένα από τα επτά μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Σήμερα ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΤ, είναι ο κος Λεχουρίτης Γεώργιος, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ). Ο ΕΦΕΤ ενημερώνει με υπευθυνότητα, συνεχώς το καταναλωτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας του (http://www.efet.gr).

Σ’ ότι αφορά τις ενέργειες του ΕΦΕΤ προς ενημέρωση του κοινού για το διατροφικό επεισόδιο που αφορά στη διακίνηση επιμολυσμένων με διοξίνες ζωοτροφών & τροφίμων από Γερμανία η αναλυτική ενημέρωση βρίσκεται στα αρχεία http://www.efet.gr/docs\dioxines-1-2011.pdf & http://www.efet.gr/docs\dioxines-1-2011_2.pdf & http://www.efet.gr/docs\dioxines-1-2011_3.pdf. , που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα του site του ΕΦΕΤ (http://www.efet.gr) και επιπλέον στην στήλη «νέα» του ίδιου site.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ορίζεται από την κοινοτική οδηγία 178/2002 άρθρο 10, κατά την οποία σε περίπτωση κινδύνου της Δημόσιας Υγείας πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε άμεσα σε σχετικούς προληπτικούς πανελλαδικούς ελέγχους, σε όλο το εύρος της τροφικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα περισσότερες από 85 επιχειρήσεις από όλη την επικράτεια (μεγάλες αλυσίδες Super Market, εισαγωγικές εταιρείες, ψυκτικές μονάδες, κρεοπωλεία, εταιρείες παραγωγής αλλαντικών, κεντρικές κρεαταγορές κ.α.) έχουν ήδη ελεγχθεί, ενώ αριθμός δειγμάτων (περίπου 20) που αφορούν σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κοτόπουλα, γαλοπούλα, χοιρινό κρέας κά.) έχει σταλεί προς ανάλυση στο Εργαστήριο «Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών» του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τα πρώτα 5 εργαστηριακά αποτελέσματα σε κοτόπουλα, γαλοπούλα και χοιρινή πανσέτα, τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν, ήταν αρνητικά, όπως αναφέρεται και στο ιστότοπο του ΕΦΕΤ από 13/01/2011.

Ο ΕΦΕΤ λειτουργώντας στο πλαίσιο πολιτικής του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Διοξινών, για το έτος 2010, υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη ελεγχθεί περίπου 100 τρόφιμα ζωικής προέλευσης, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και σημαντικός αριθμός από την Γερμανία, τα εργαστηριακά αποτελέσματα των οποίων ήταν επίσης αρνητικά.

Παράλληλα ο ΕΦΕΤ, αμέσως μόλις ξέσπασε το διατροφικό επεισόδιο, συνέστησε εγγράφως στις Ελληνικές Βιομηχανίες Τροφίμων να προβούν στους επιβαλλόμενους σχετικούς προληπτικούς αυτοελέγχους.

Από την αρχή του διατροφικού επεισοδίου, ήτοι της παρουσίας διοξινών σε ζωοτροφές, από την Γερμανία (Information Notification 1771 – 28/12/2010) ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και με τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές.
Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στη διάθεση των καταναλωτών στο ιστότοπο της επιτροπής http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxin_germany_en. htm

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και σε κάθε νεότερη εξέλιξη ο ΕΦΕΤ θα πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό. Επιπροσθέτως ο ΕΦΕΤ πληροφορεί εγγράφως οποιοδήποτε φορέα ζητά σχετική και ειδικότερη ενημέρωση".


    Στην κορυφή