ΕΦΕΤ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ


Η κύρια αποστολή του ΕΦΕΤ είναι η εν γένει προστασία των καταναλωτών, είτε στην κατεύθυνση που αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, είτε στην προστασία των συμφερόντων τους έναντι πιθανής παραπλάνησής τους από την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων.

Πράγματι, ο σημαντικός ρόλος της επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων, έχει ήδη στη πράξη αποκτήσει μία επιπλέον διάσταση : Οι ετικέτες των τροφίμων παρέχουν όχι μόνο τις "παραδοσιακές πληροφορίες" για την περιγραφή του περιεχομένου της συσκευασίας του τροφίμου και την εξασφάλιση των συμφερόντων και της υγειονομικής ασφάλειας του καταναλωτή, αλλά και πληροφορίες με τις οποίες ο καταναλωτής διαμορφώνει το διαιτολόγιό του και πολλές φορές το σύνολο των διατροφικών του συνηθειών. Η ετικέτα μετατρέπεται σε εργαλείο διαχείρισης της διατροφής, παρέχοντας πληροφορίες σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ραγδαίες εξελίξεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας των Τροφίμων, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προστασία του καταναλωτή και στις δύο αυτές κατευθύνσεις.

Σε ότι αφορά στην προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του και συγκεκριμένα των αρμόδιων αρχών ελέγχου, των επιχειρήσεων τροφίμων, των επαγγελματικών κλάδων, των καταναλωτών και της πανεπιστημιακής κοινότητας, προχώρησε σε μια σειρά από διαβουλεύσεις, παρεμβάσεις και συναντήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010.


Συγκεκριμένα, οι δράσεις που ανέπτυξε είναι :


Α – Διαβουλεύσεις

Πρωτοβουλία για έναρξη διαβουλεύσεων σε θέματα που άπτονται νομοθετικής αναθεώρησης αλλά και σε γενικότερα επιστημονικά θέματα. Συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται η διαβούλευση στα θέματα :
i. Προσδιορισμός της ονομασίας χυμών (π.χ. φρέσκος, φρεσκοστυμμένος, φυσικός).
ii. Αναθεώρηση του άρθρου 137 του ΚΤΠ για τα παγωτά.
iii. Σύνταξη εγχειριδίου ορολογίας τεχνικών όρων με σκοπό την εναρμονισμένη χρήση τους από τις αρμόδιες αρχές.


Β – Παρεμβάσεις

Ο ΕΦΕΤ ανέλαβε πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων τροφίμων και των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν :
i. Επικοινωνία με κλαδικές ενώσεις επιχειρήσεων κρέατος σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης και επισήμανσης των προϊόντων με βάση το κρέας.
ii. Αποστολή ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με την προώθηση προϊόντων στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί υγείας από επαγγελματίες στο χώρο της υγείας.
iii. Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τη διατροφή και παράγοντες κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων (π.χ. επιδράσεις της υπερκατανάλωσης αλατιού και επιστημονικές εξελίξεις σχετικά με τη δισφαινόλη).


Γ – Συναντήσεις

Συναντήσεις με υπηρεσίες – φορείς του Δημοσίου και παραγωγικούς κλάδους με σκοπό την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΦΕΤ και των εταίρων του καθώς και την επικοινωνία των προτεραιοτήτων της Πολιτείας στη χάραξη της στρατηγικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις με ΣΕΒΤ, Ενώσεις Ιδιωτικών Εργαστηρίων, ΣΕΕΤ, ΕΣΒΙΤΕ, ΣΕΒΕΚ/ΣΠΑΚΒΕ, ΚΕΠΚΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΛΟΤ, ΟΠΕΓΕΠ.


Δ – Ανασυγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ

Το έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων, που ανασυγκροτήθηκε πρόσφατα, θα αναδείξει την επιστημονική διάσταση και τεκμηρίωση για κάθε μέτρο ή απόφαση που λαμβάνεται για τον έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων.Για το τελευταίο τρίμηνο του 2010 έχουν προγραμματισθεί οι εξής ενέργειες :

1.Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
2.Διενέργεια ελέγχων για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
3.Έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης εθνικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τις εθνικές ενώσεις επαγγελματιών υγείας.
4. Διαβούλευση για την αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του ΚΤΠ σχετικά με τα προϊόντα με βάση το κρέας.

Aπό το 2006, στον ιστότοπο του ΕΦΕΤ ( http://www.efet.gr ), λειτουργεί σελίδα δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης (στήλη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ --> ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ KAI KEIMENA ΕΡΓΑΣΙΑΣ). Σε αυτή τίθενται σε διαβούλευση τα προαναφερθέντα σχέδια και μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Για κάθε νέα διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται με σχετικά δελτία τύπου που θα εκδίδονται και θα είναι προσβάσιμα και μέσω του ιστότοπου του ΕΦΕΤ.


    Στην κορυφή