ΕΦΕΤ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ


Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα. Στόχος της έκδοσης αυτής είναι η κατανόηση και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 τόσο από τις ελεγκτικές αρχές όσο και από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το κείμενο μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ ( www.efet.gr ) στη στήλη :
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας


    Στην κορυφή