Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα ιατρικά απόβλητα


Σχετικά με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και να εξασφαλίσει ίσους όρους πρόσβασης στη σύναψη συμβάσεων για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Αττική, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επισημαίνονται τα εξής :

1. Για το θέμα προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων υπήρξε καταγγελία, το 2006 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου περί διαγωνισμών προμηθειών. Η χώρα μας καταδικάστηκε (υπόθεση C-489/06) από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19 Μαρτίου 2009 επί κυβερνήσεως Ν.Δ.

Κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στην Ελλάδα προθεσμία ενός μηνός συμμόρφωσης στις 5 Ιουνίου 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκρινε ικανοποιητική την απάντηση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και επανήλθε με προειδοποιητική επιστολή το Νοέμβριο του 2009.

Απαντώντας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεσμεύτηκε για τη σύσταση του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Η Υπουργική Απόφαση για την έναρξη της λειτουργίας του Μητρώου στην ΕΠΥ υπεγράφη το Μάιο του 2010. Επιπλέον , η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας απέστειλε εγκύκλιο προς όλα τα νοσοκομεία της χώρας, με την οποία λαμβάνουν σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια των διαγωνισμών στο πλαίσιο του προγράμματος προμηθειών για το 2010.

Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες είναι σύμφωνες προς το Κοινοτικό Δίκαιο, απαντούν στις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκές Επιτροπής.


2. Σε ότι αφορά τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση της διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, πρόκειται επίσης για ζήτημα που ανάγεται στην περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απευθύνει (Ιούλιος 2009) προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με «προκήρυξη διαγωνισμού, με διαδικασία με διαπραγμάτευση , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης κατά παράβαση του Κοινοτικού Δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων». Η τότε κυβέρνηση δεν απάντησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει υπογραφεί καμία σχετική σύμβαση και ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, πρόκειται και τυπικά να ακυρωθεί.


    Στην κορυφή