ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) αύριο Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου με στελέχη του υπουργείου Υγείας, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα έχει ως αντικείμενο την αποπληρωμή των χρεών των νοσοκομείων για το 2010 ανάμεσα σε άλλα θέματα, ο Σύλλογος επισημαίνει πως οι προμήθειες ορθοπεδικού υλικού στην Ελλάδα, εμφανίζουν συρρίκνωση της τάξης του 40% περίπου, για το 2010.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού έχουν υποστεί κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους τις ακόλουθες μειώσεις:

20%-35% από τις αρχές του 2010 και μετά (Εγκύκλιοι ΙΚΑ Γ32/422 και Γ32/562)
35%-55% ακολούθως μετά την εφαρμογή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ το οποίο οι εταιρείες του Συλλόγου, υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν με οριζόντιο τρόπο

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΣΥΠΟΥ, η αγορά ορθοπεδικού υλικού στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά €70εκ. το 2010 (από τα €180εκ. που βρισκόταν το 2009 στα €110εκ. το 2010), μείωση που αντιστοιχεί στο 39%.

Συγχρόνως, ας σημειωθεί ότι οι προμήθειες επιβαρύνονται με:
  • Κρατήσεις υπέρ τρίτων 8,25%
  • Ετήσιο κόστος δανεισμού 8% κατά μέσο όρο
  • ΦΠΑ 11%-23% (το οποίο αποδίδεται από τα μέλη του ΠΑΣΥΠΟΥ ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια της καθυστέρησης πληρωμών)
  • Προκαταβολή φόρου 4% και

Eπιπρόσθετες επιβαρύνσεις:
  • Προκαταβολή φόρων για μη εισπραχθέντα κέρδη
  • Έκτακτη εισφορά Επιχειρήσεων και Επιχειρηματιών

Οι εταιρείες-προμηθευτές εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού επίσης απεδέχθησαν τη ρύθμιση που εξαγγέλθηκε τον Ιούνιο του 2010 έχοντας επίγνωση των ζημιών που υφίστανται με την απαξίωση κατά 9%, 21%, 32% περίπου για τα άτοκα ομόλογα μονοετούς, διετούς και τριετούς διάρκειας αντιστοίχως, η έκδοση των οποίων ακόμα κι αν πραγματοποιηθεί εντός του 2010 έχει ήδη επιβαρύνει τον κλάδο με το ανάλογο χρηματοοικονομικό κόστος.

Αυτά φυσικά ισχύουν στην περίπτωση που τα ομόλογα αυτά θα μπορούν να απορροφηθούν από τη δευτερογενή αγορά ομολόγων, πράγμα πολύ αβέβαιο.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, τα μέλη του ΠΑΣΥΠΟΥ θα :
  • Κλείσουν τις χρήσεις του 2010 με σημαντικές ζημιές
  • Έχουν αδυναμία εξόφλησης των δανείων προς τις Τράπεζες
  • Αναγκαστούν να συνεχίσουν τις απολύσεις προσωπικού

Επισημαίνεται επίσης ότι οι τρέχουσες μειωμένες τιμές απαιτούν εξόφληση εντός τριμήνου.
Είναι προφανές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ότι η παροχή έκπτωσης για την αποπληρωμή των χρεών του 2010 είναι αδύνατη.


    Στην κορυφή