ΔΙΑΘΕΣΗ 500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ


Η Janssen και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Έρευνα του Διαβήτη (EFSD) ανακοίνωσαν ότι θα συνεισφέρουν από κοινού το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος σχετικά με το ρόλο των νεφρών στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το EFSD είναι το ερευνητικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD).

Το πρόγραμμα του EFSD και της Janssen αποσκοπεί στην ενίσχυση και την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία έχει ως στόχο την κατανόηση του ρόλου των νεφρών στο διαβήτη με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του ορίου της γλυκόζης στους νεφρούς (RGT). Το RGT είναι το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα, πάνω από το οποίο ο οργανισμός αρχίζει να την απεκκρίνει από τους νεφρούς μέσω των ούρων.

Η ερευνητική πρωτοβουλία – η οποία θα ξεκινήσει το 2011 και θα συνεχιστεί έως το 2013 – ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα κατά την 46η Συνεδρίαση της EASD στη Στοκχόλμη.

«Το EFSD ενώνει υπερήφανα τις δυνάμεις του με τη Janssen για την έρευνα του διαβήτη τύπου 2 ο οποίος, παρότι αποτελεί ένα από τα προβλήματα υγείας που χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα, δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός»
, δήλωσε ο Καθηγητής Δρ Ulf Smith, Gothenburg, πρόεδρος του EASD/EFSD.

Η εταιρική σχέση αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης παράδοσης συνεργασίας μεταξύ του EFSD και των εταιρειών Johnson & Johnson.
«Το πρόγραμμα σηματοδοτεί τη μακρόχρονή δέσμευσή μας για τη βελτίωση της κατανόησης ορισμένων από των βασικών αιτιών και πιθανών νέων θεραπευτικών επιλογών για το διαβήτη τύπου 2. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν την κοινότητα του διαβήτη στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση αυτού του ολοένα αυξανόμενου προβλήματος», δήλωσε ο Καθηγητής Günter Huhle, αντιπρόεδρος, αρμόδιος ιατρικών και επιστημονικών θεμάτων της Janssen.    Στην κορυφή