ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 18ΑΝΩ


Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Ανδρέα Λοβέρδου και της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Φώφης Γεννηματά αποφασίσθηκε:

Α.Η λειτουργία τμημάτων Β/θμιας Εκπ/σης (Γυμνασίων,λυκείων,ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ), σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης του 18 «ΑΝΩ»,στο πλαίσιο της κατ΄οίκον διδασκαλίας.

Β.Η οργάνωση και η λειτουργία των τμημάτων, καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απασχόλησης των εκπαιδευτικών, ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων(ΣΕΠΕΔ),στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας.

Γ.Η ΣΕΠΕΔ θα συνεργάζεται με τους υπευθύνους της Μονάδας Απεξάρτησης και Κοινωνικής Επανένταξης «18ΑΝΩ» καθώς και με τις αρμόδιες Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες του Υπ.Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ,για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία των σχολικών τμημάτων


    Στην κορυφή