ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΛΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


"Σήμερα, είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να σκύψουμε όλοι με υπευθυνότητα στα κρίσιμα θέματα της Υγείας, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις.
Προς τον σκοπό αυτό, παρουσιάσαμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, την πολιτική μας πρόταση, για την οργάνωση και χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με την ελπίδα να βρεθούν κοινά σημεία τα οποία να εφαρμοστούν άμεσα
" δήλωσε μετά τη σημερινή του συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Α. Λοβέρδο ο υπεύθυνος τομέα Υγείας της ΝΔ Μ. Σαλμάς:
"Θα ήθελα, σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας, που ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία μας να συζητήσουμε για το πώς μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας να γίνει πιο αποτελεσματικό, να παρέχει υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και να πάψει να αποτελεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά της χώρας.

Σήμερα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ακούγοντας τα προστάγματα των καιρών, δεν είμαστε στα νοσοκομεία να προσδοκούμε πολιτικό όφελος από την αναστολή προμήθειας υλικών από τους προμηθευτές.

Είμαστε εδώ με προτάσεις προκειμένου να μην ξαναζήσει η χώρα μας και τα Ελληνικά νοσοκομεία αυτές τις εικόνες ντροπής που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες.
Συμφωνήσαμε με τον Υπουργό στην αναγκαιότητα άμεσης απόσχισης του κλάδου περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τον κλάδο σύνταξης και την ένταξή τους στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε τα Ασφαλιστικά Ταμεία να μην παράγουν υπηρεσίες υγείας. Οι δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης εντάσσονται στο σύστημα ως έχουν.

Προτείναμε την αλλαγή χρηματοδότησης του συστήματος, μεταφέροντας όλα τα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταμείων για περίθαλψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, είτε απευθείας, είτε με ανάθεση έργου από τα ταμεία, έναντι ετήσιας αποζημίωσης στο ύψος του συνόλου των ασφαλιστικών τους εισφορών για την υγεία, κονδύλια τα οποία θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Υγείας.
Προτείναμε την top-down διαχείριση και κατανομή των πόρων στο σύστημα, με τη βοήθεια του χάρτη υγείας.

Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σύμφωνα με την πρότασή μας, υπηρεσίες παρέχουν τα περιφερειακά ιατρεία, τα κέντρα υγείας και τα πολυιατρεία του ΙΚΑ, τα οποία -και αυτά- θα παρέχουν 24ωρη κάλυψη. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπάρχουσες δομές θα επανασχεδιάζεται η λειτουργία τους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται υπηρεσίες συμπληρωματικά από ιδιωτικά πολυιατρεία (Group Practice), που θα αποζημιώνονται με τρόπο που θα καθοριστεί. Έτσι, αποσυμφορούνται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.

Ανάλογα θα εκτιμούνται οι δομές στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπου συμπληρωματικά θα λαμβάνονται υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα με τρόπο που θα καθοριστεί.
Προτείναμε η πολιτική του φαρμάκου -που ως δαπάνη στο σύνολο δημόσιων δαπανών υγείας είναι περίπου το 30%- να περάσει στο Υπουργείο Υγείας (ΥΥΚΑ) συμπεριλαμβανομένης και της τιμολόγησης, αλλά και της τιμής αποζημίωσης.
Συμφωνήσαμε ότι πρέπει όλα τα νοσοκομεία, μέχρι το Μάρτιο, να εφαρμόσουν σύγχρονα πρότυπα λογιστικής παρακολούθησης της λειτουργίας τους, δηλαδή το διπλογραφικό και να συνδυαστεί με την ηλεκτρονική μηχανογράφησή τους.
Προτείναμε την εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής στα νοσοκομεία.
Προτείναμε την ανάγκη να εφαρμόσουν τα νοσοκομεία προεγκεκριμένους προϋπολογισμούς, να ελέγχουν και να διαχειρίζονται το κόστος λειτουργίας τους ανά τμήμα και στη βάση αυτού να καθορίζεται η χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Επισημάναμε ότι πρέπει άμεσα να σταματήσουν τα νοσοκομεία να προμηθεύονται με απευθείας αναθέσεις και διαπραγματεύσεις, μιας και αυτός ο τρόπος προμηθειών κατά τον τελευταίο χρόνο, ζημίωσε περίπου κατά 250 εκ. ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Και, βέβαια, να βρεθεί τρόπος να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε από την ΕΠΥ, είτε από τα νοσοκομεία.
Τονίσαμε την άμεση ανάγκη να πάψουν να σωρεύονται χρέη στα νοσοκομεία προς προμηθευτές, που τον τελευταίο χρόνο έφθασαν τα 2,4 δις. ευρώ.

Ζητήσαμε να προχωρήσει γρήγορα η λίστα φαρμάκων από τον ΕΟΦ, μιας και η καθυστέρηση της εφαρμογής της, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή του rebate από τη φαρμακοβιομηχανία ζημίωσε κατά 150 εκ. ευρώ περίπου τα ταμεία τον τελευταίο χρόνο.
Τέλος συμφωνήσαμε στην επανάληψη της συνάντησής μας σε τρεις μήνες".
    Στην κορυφή