ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ


Σήμερα, οι προμηθευτές Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού υλικού συγκεντρώθηκαν στο Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, για να αποσύρουν τις παρακαταθήκες εργαλείων και υλικών τους.

Ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Θεοδώρου, συζητήθηκε και οπως αναφέρει η ανακοίνωση των Προμηθευτών "ο Διοικητής :

1. Δεσμεύτηκε ότι το Νοσοκομείο του, θα μας εξοφλήσει ΑΜΕΣΑ τα χρέη των ετών 2005-2006 .
2. Δεσμεύτηκε επίσης ότι την Παρασκευή 15/10 θα μας ανακοινώσει, σε συνάντηση που θα έχουμε, την άμεση έναρξη πληρωμών για τα χρέη του α΄ 9μήνου του 2010, με συγκεκριμένο και σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, συμφωνήσαμε να μην αποσύρουμε - έως την συνάντηση της Παρασκευής – τις παρακαταθήκες μας από το Νοσοκομείο. Η αναγκαστική όμως αναστολή παραδόσεως υλικών και εργαλείων προς το Νοσοκομείο εξακολουθεί να ισχύει.

Άλλωστε από αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Οκτωβρίου, οι παραδόσεις Ορθοπεδικών υλικών και εργαλείων και η αντικατάσταση των παρακαταθηκών - ως γνωστόν – διακόπτονται αναγκαστικά σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας". .

    Στην κορυφή