Απόλυτα ασφαλές το πόσιμο νερό σε 44 Δήμους & Κοινότητες της Αν. Αττικής


Ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο το πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 44 Δήμους και Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δειγματοληψίες νερού για χημικές (PH, NH4, ηλεκτρική αγωγιμότητα, χρώμα, θολότητα) και μικροβιολογικές (κολοβακτηριοειδή, κολοβακτηρίδια, εντερόκοκκοι, αερόβιοι μικροοργανισμοί) αναλύσεις καθώς και την συλλογή των στοιχείων για τους υπόλοιπους παράγοντες του συστήματος που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού όπως η εφαρμογή κατάλληλης απολύμανσης του νερού, ο επαρκής της έλεγχος, η επίδραση των συστημάτων αποχέτευσης κλπ.Από τις αναλύσεις των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από 275 σημεία των δικτύων ύδρευσης προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:


Όλες οι ποιοτικές παράμετροι του πόσιμου νερού βρίσκονται εντός των προβλεπομένων από την νομοθεσία ορίων.
H πλειοψηφία των Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Αττικής υδροδοτείται με νερό της ΕΥΔΑΠ, ενώ μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί είτε αποκλειστικά νερό γεωτρήσεων, είτε ανάμειξη του νερού της ΕΥΔΑΠ με νερό από γεωτρήσεις επικουρικά κατά τους θερινούς μήνες.

Επίσης λόγω της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού από τα βιομηχανικά απόβλητα της βιομηχανικής ζώνης της Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, αναλύσεις του πόσιμου νερού των ΟΤΑ Βορειοανατολικής Αττικής που υδρεύονται από γεωτρήσεις της περιοχής Μαυροσουβάλας Αττικής για ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου.

Από αυτές τις αναλύσεις προέκυψε ότι το πόσιμο νερό είναι απόλυτα ασφαλές και εντός των προβλεπόμενων ορίων όπως αυτά ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/01.


    Στην κορυφή