Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το ωράριο των φαρμακείων


Στις 2 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε ευνοϊκή απόφαση για τις ώρες λειτουργίας των φαρμακείων (υπόθεση C - 393/08). Συγκεκριμένα απεφάνθη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι εφαρμόσιμη στα εθνικά συστήματα που κανονίζουν τις ώρες λειτουργίας και τις διακοπές των φαρμακείων και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις από τα συστήματα αυτά.

Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στο ότι οι εθνικές νομοθεσίες στο θέμα αυτό επ’ ουδενί επηρεάζουν το εμπόριο και τις εμπορικές διαδικασίες μεταξύ των χωρών μελών στα πλαίσια της έννοιας των νόμων ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, απέρριψε το αίτημα για άμεση λήψη μέτρων που θα 'άνοιγαν' τα ωράρια των φαρμακείων.
O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρενέβη επιχειρηματολογώντας στην τελική έκβαση της υποθέσεως αυτής, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια για την υπεράσπιση του επαγγέλματος.

Η απόφαση αυτή συνάδει με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.


    Στην κορυφή